Wim de Villiers
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Rektorstoesprake

​​​​​​​​​​​​

​2021

​Verwelkoming van nuweling​-eerstejaarstudente (tweetalig, soos opgeneem)

2021/03/02​

​​2020

Rektor se verslag aan die Konvokasie

2020/12/09

Aanlyn personeelbyeenkoms​

2020/12/08

Onderrig en Leer-feesvierin​g: Openingsrede

2020/12/03

​Opening van SciMathUS (20ste herdenking)​

2020/02/03

​2019

Bekendstelling van die Lückhoff Lewende Museum​

2019/11/16

​​Konvokasie

2019/11/14

Eerste Nasionale Hoëronderwys Konferensie (USAf)

2019/10/02

​Personeelbyeenkoms (skyfies en teks)​

2019/08/27

Boodskap by 'Simposium oor die herstrukturering van wetenskap en navorsing aan die US'

2019/05/21 

​Die Vlakte-beurse toegeken

2019/04/01

Sooispitgeleentheid vir nuwe Biomediese Navorsingsinstituut, Tygerberg

2019/01/25

Verwelkoming van nuweling-eerstejaarstudente (Afrikaanse vertaling)

2019/01/24

​Verwelkoming van nuweling-eerstejaarstudente (tweetalig, soos gelewer)

2019/01/24

​2018

Naamgewing van die Adam Small-teaterkompleks

2018/11/23

Bekendstelling van die US se 'Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024'

2018/07/24 

Universiteit Stellenbosch Eeufeesrede (Afrikaanse vertaling)

2018/03/23

Universiteit Stellenbosch Eeufeesrede (tweetalig, soos gelewer)

2018/03/23

​Verwelkoming va​n nuwe studente​

2018/01/25

​2017

Verslag aan die Konvoka​sie​​

2017/11/23​

​​2016

SU Leads (jaarlikse studenteleierskonferensie)

2016/09/04

Personeelbyeenkoms

2016/03/01

US stel nuwe Uitgelese Professore aan

2016/02/02

​Die belangrikheid van mededingendheid (COMA'16)

2016/01/27

​​"Universiteit Stellenbosch: Vorentoe!" (Mededelings aan die Konvokasie)

2016/01/26

​2015

"Nuwe Stemme in die Wetenskap"

2015/12/07

"Nuwe erfenis" (Die Vlakte-installasie, Lettere en Sosiale Wetenskappe-gebou)

2015/12/07

"Top-universiteit vir top-studente" (Inligtingsessie vir voornemende studente)

2015/08/12

75ste herdenking van die Slag van Andringastraat

2015/07/27

​​Afrika Doktorale Akademie (ADA) Winterskool

2015/07/06​

​​​​Onthaal vir alumni, skenkers en vriende van die US in Johannesburg

2015/06/11​

Verwydering van HF Verwoerd-gedenkplaat​

2015/05/27​

Afrikadag Seminaar, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe​

2015/05/25​​

 

​Inhuldigingsrede deur prof Wim de Villiers as Rektor en Visekanselier van die Universiteit Stellenbosch (Afrikaanse vertaling)

2015​/04/29​​

​​​​Inhuldigingsrede deur prof Wim de Villiers as Rektor en Visekanselier van die Universiteit Stellenbosch (soos gelewer)

2015/04/29​​​

​​​​Inte​tho yoLwamkelo kaProf Wim de Villiers njengeNgqonyela noSekela-Tshansela weYunive​sithi yaseStellenbosch​

2015​​/0​4/29

​Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 90 jaar oud​

2015/04/18​​

​​​​​​​

 Nuutste Videos