Centre for Academic Planning and Quality Assurance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

DOKUMENTE EN ONDERSTEUNENDE MATERIAAL

​​​​​​​​​ ​​​Akademiese Beplanning Dokumentasie vereis vir akademiese goedkeuring:   RHO Programnaam wysiging: ​Versoek vir die wysiging van 'n programnaam

 SU beleide en ondersteuningsmateriaal:​
​​

 Nasionale beleide en ondersteuningsmateriaal:

  Subraamwerk vir kwalifikasies in Hoër Onderwys (HEQSF)

 SAKO Vlakbeskrywers (SAQA level descriptors)

Klassifikasie van Onderrigvakmateriaal (KOV) - in Engels & Addendum 2008​

​​

GehalteversekeringGehalteversekering by die US: Vertrekpunte en Raamwerk (2011-2016)

Beleid en prosedure vir die evaluering van akademiese departemente (2011-2016)

Beleid en prosedure vir die evaluering van steundienste (2011-2016)

Temas en kriteria vir die evaluering van departemente en programme (2011-2016)

Malcolm Baldrige model vir die evaluering van steundientse

Reglement vir interne en eksterne moderering en die afhandeling van uitslae


Institusionele Oudit

Raamwerk vir Institusionele Oudit (Slegs in Engels beskikbaar)​

Handleiding vir Institusionele Oudit (Slegs in Engels beskikbaar)​
​​