Graduate School of Economic & Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

Dr Monique Nsanzabaganwa word Afrika-unie se eerste vroulike adjunkvoorsitterhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7937Dr Monique Nsanzabaganwa word Afrika-unie se eerste vroulike adjunkvoorsitterKristi Pelzel, Medium.comDr Monique Nsanzabaganwa word Afrika-unie se eerste vroulike adjunkvoorsitter
Blinde kolle in data kan ongelykhede verder vergroothttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7932Blinde kolle in data kan ongelykhede verder vergrootRonelle BurgerDie beskikbaarheid van data is geneig om die bestaande ongelykhede in ons wêreldstelsel te weerspieël. Daarom kan ’n groter vertroue op data hierdie ongelykheide nog verder vergroot indien dit nie met groot versigtigheid gepaardgaan nie.
Ontmoet die wenner van Toekenning vir Voortreflike Onderrig: Juan Ontonghttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7929Ontmoet die wenner van Toekenning vir Voortreflike Onderrig: Juan OntongCorporate Communication and Marketing/Korporatiewe Kommunikasie en Bemarking [Sandra Mulder]Ontong, ’n dosent by die Skool van Rekeningkunde in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, sê om hierdie toekenning in die ontluikende dosent-kategorie te ontvang, dien as ’n bevestiging dat hy op die regte pad is en dat sy doel in die lewe is o
Belastingombud praat oor belasting en etiek in finansiële beplanningslesinghttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7925Belastingombud praat oor belasting en etiek in finansiële beplanningslesingUSBBelastingombud praat oor belasting en etiek in finansiële beplanningslesing
Nuwe drieparty- doktorsgraadprogram word bekend gestelhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7928Nuwe drieparty- doktorsgraadprogram word bekend gestelDaniel BuganNuwe drieparty- doktorsgraadprogram word bekend gestel
Prof Oonsie Biggs ontvang A-evaluering van NNShttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7913Prof Oonsie Biggs ontvang A-evaluering van NNSDaniel BuganProf Oonsie Biggs ontvang A-evaluering van NNS
Waarom mentorskap saak maak vir jong vroue in STEM-beroepe https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7909Waarom mentorskap saak maak vir jong vroue in STEM-beroepe Linda ZuzePortuurmentorskap is een van die maniere om die geslagsbalans in beroepe in die wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde (oftewel “STEM”) te verbeter.
Ekonomie-navorser ontvang hoogste postdoktorale navorsingsgraderinghttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7905Ekonomie-navorser ontvang hoogste postdoktorale navorsingsgraderingDaniel BuganEkonomie-navorser ontvang hoogste postdoktorale navorsingsgradering
Heengaan van buitengewone professor Bongani Khumalo betreurhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7898Heengaan van buitengewone professor Bongani Khumalo betreurVuyiseka Dubula-Majola & Ronél BeukesHeengaan van buitengewone professor Bongani Khumalo betreur
Rekeningkundedosent ontvang US-onderriggenootskaphttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7888Rekeningkundedosent ontvang US-onderriggenootskapDaniel BuganDosent implementeer SAICA se nuwe bevoegdheidsraamwerk in die Skool vir Rekeningkunde.