Forestry & Wood Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Departement Bos en Houtkunde

​​

Suid-Afrika het pragtige woude!

Sommige van die boomspesies word vir hout gebruik wat gunstig vergelykbaar is m​​et die beste ter wêreld. O​ngelukkig is ons inheemse woude beperk. Daarom was dit jare gelede nodig geag om boomspesies afkomstig van ander dele van die wêreld te plant. Die aanvraag na hout toon 'n bestendige toename. Om te voldoen aan die aanvraag, en om te verseker dat daar voldoende houtbronne vir die toekoms bestaan, moet produksie deur die bestaande 1,3 miljoen ha bebostegebied uitgebrei word deur nuwe bosse te vestig, of deur die bestaande produksievlak vanuit bestaande bosse te verhoog.

Wanneer bome 'n volwasse ouderdom bereik, moet dit geoes word. Hierdie aspek van die bosboubedryf is baie ingewikkeld, veral waar bome teen steil berghange groei. Fyn beplanning van padsisteme en duur ontginning toerusting moet bekom word en effektief aangewend word.

Die verwerking van die hout is die volgende stap in die waarde-toevoegingsketting. Dit kan óf by 'n saagmeule plaasvind, waar die hout gesaag, gedroog en gegradeer word, gereed om gebruik te word in die vervaardiging van meubels, óf dit kan gedoen word by 'n papiermeule, óf enige ander vesel of splinter prosesseringsaanleg. Bosse volden nie net aan ons hout behoeftes nie. Dit verskaf ook buitelug ontspanningsfasiliteite.  


Die behoefte aan bosse en parke raak al belangriker, veral met die huidige bevolkingsgroei. Die meerderheid bosbou areas is toeganklik vir die publiek. Die wyer veld van bewaringsekologie spreek hierdie aspek aan, byvoorbeeld deur die bewaring van die fauna en flora en die bestuur van die natuurlike omgewing vir die estetiese en wetenskaplike belang daarvan. Bome speel ook 'n belangrike rol in die platteland en stedelike areas vir die produksie van brandhout, bas, medisyne en ornamente, en verbeter sodoende die algemene lewensgehalte. Gesien in die lig hiervan is dit duidelik dat spesiale kennis, vaardigheid en bestuurskundigheid benodig word vir volhoubare landbou en bosbou produksie. Ons breë strekking van onderrigprogramme raak dus alle aspekte van natuurlikehulpbronbestuur, plant en dierproduksie, na-oesting werksaamhede en ekonomiesebestuur, vanaf die basiese wetenskap, regdeur tot die praktiese en ekonomiese aspekte van die betrokke waarde-ketting van landbou en van bosbou.

Die departement het sy oorspronklike mandaat versterk en is 'n erkende internasionale leier in hierdie verband. Onderrig, navorsing en ontwikkelingdienste word gelewer om 'n breë spektrum van belanghebbendes, plaaslik sowel as internasionaal, te betrek.  Dit sluit in die Suid-Afrikaanse en internasionale kommersiële bosbousektor, die regering en ander openbare bosbouvertakkings, nie-regeringsorganisasies en die gemeenskap.  Die  departement het 'n klein span van toegewyde dosente en navorsers wat  ondersteun word deur kundige en ervare tegniese en administratiewe personeel.Gegradueerdes in landbou en bosbou kan 'n verskeidenheid van loopbane volg, in plant en dierproduksie, bewaring, prosessering en bemarking. Daar is byvoorbeeld loopbane in navorsing, onderrig, konsultasie, inligtingverspreiding, plaasbestuur, omgewingsbestuur en bedryfsaanleg bestuur (kelders, voedsel fabrieke en saagmeulens). Beroepe en loopbane soos hierdie word nie net in landbou en bosbou maatskappye beoefen nie, maar ook in verwante nywerhede, kommersiële ondernemings en regeringsdepartement. Agriwetenskap graduandi van hierdie Universiteit geniet hoë aansien in die internasionale arbeidsmark.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​