Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Onafhanklike Kontrakteurs en Werkloosheidsversekering43238913/6/2019 2:01:42 PM Onafhanklike Kontrakteurs en Werkloosheidsversekering           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 132http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Onbillike Diskriminasie en Teistering43239413/6/2019 2:08:15 PMOnbillike Diskriminasie En Teistering   US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 261http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Onderrig- en Leerbeleid43238923/6/2019 12:33:24 PM Onderrig- en Leerbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 64http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Onderrig- en Leermateriaal43238933/6/2019 2:11:09 PMOnderrig- en leermateriaal           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 109http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Oprigting van Regsentiteite en/of Trusts waarin die US belang het of waarby die US betrokke is43240153/7/2019 7:26:14 AM Oprigting van Regsentiteite en/of trust waarin die US belang het of waarby die US betrokke is           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 63http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Personeel Welwees43238294/12/2019 1:47:11 PM Personeel Welwees           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                                1   Beleideienaar: Hoof(de) van 81http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Plagiaatbeleid ter ondersteuning van Akademiese Integriteit43238373/7/2019 10:05:45 AM Plagiaatbeleid: ter ondersteuning van Akademiese Integriteit           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Om standaarde van akademiese gedrag te stel vir die 109http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Plasing in Koshuise en Luister-, Leer en Leefhuise, asook indeling by PSO-wyke en Klusters43238123/7/2019 10:06:41 AMDie metadoel van hierdie beleid is die optimalisering van die hele leefwêreld van ons studente as belangrike bydraende faktor tot studentesukses Verder is die doel om plasing en 66http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Posevaluering: beleid en prosedure43238549/10/2018 1:22:20 PMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 93http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Prestasiebestuursbeleid en -Strategie43238143/7/2019 11:40:40 AM Prestasiebestuursbeleid en -Strategie         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 140http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Privaatheid: reglement432390911/17/2022 12:34:15 PMOm die Universiteit Stellenbosch se standpunt ten opsigte van en begrip van privaatheidsverwante wetgewing te verwoord; om die privaatheidsverwante verpligtinge van personeel en 21http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Rekordbestuursbeleid43236553/7/2019 12:30:34 PM Rekordbestuursbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 123http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Risikobestuursbeleid43237113/7/2019 1:41:27 PM Risikobestuursbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 337http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf