Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

US Beleide

​​​US Beleide is die digitale bewaarplek vir beleide van die Universiteit wat deur die Universiteitsraad goedgekeur is.  Navrae kan gerig word aan policy@sun.ac.za.​​

 

  
  
  
expand Funksie Groep : AKADEMIESE ADMINISTRASIE ‎(7)
expand Funksie Groep : INSTITUSIONELE BESTUUR ‎(21)
expand Funksie Groep : INSTITUSIONELE BETREKKINGE ‎(1)
expand Funksie Groep : INSTITUSIONELE HULPBRONNE ‎(135)
expand Funksie Groep : LEER EN ONDERRIG ‎(13)
expand Funksie Groep : NAVORSING ‎(8)
expand Funksie Groep : STUDENTE AANGELEENTHEDE ‎(2)