Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Geestesgesondheid van studente: plan432380711/29/2021 9:49:47 AMAl om die vyf jaar, of gouer indien omstandighede dit vereis, of wanneer die eienaars van die Plan dit nodig ag Institusionele funksionaris (kurator) verantwoordelik vir die Plan 252http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Gehalteversekering en -bevordering aan die Universiteit Stellenbosch43240099/30/2019 6:42:44 AMGehalteversekering en –bevordering aan die Universiteit Stellenbosch     US Bestuursdokumente is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Tipe dokument: Beleid Doel van die dokument 249http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Gesamentlike en dubbelgrade op Magister- en Doktorale vlak met Buitelandse Universiteite43240083/5/2019 10:44:12 AM Gesamentlike en dubbelgrade op Magister- en Doktorale vlak met buitelandse Universiteite           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies In gevalle waar die US ’n 108http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Gestremdheidstoegang Beleid43240103/8/2019 9:47:36 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 823http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Grootboekjoernale43236756/26/2020 9:00:27 AM Finansies Beleid: Grootboekjoernale           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 146http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Handelsmerke van US: Gebruik en Lisensiëring33639393/2/2023 12:38:17 PMGebruik en Lisensiëring van Handelsmerke van US Desember 2022 Universiteit Stellenbosch |Handelsmerkbeleid Gebruik en Lisensiëring van Handelsmerke van US Dokument Tipe: Beleid 105http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Hantering van na-aftrede mediese voordele en studiegeldvrystelling binne kostepunte432375311/23/2020 12:46:03 PMHantering Van Na-Aftrede Mediese Voordele en Studiegeldvrystellings Binne Kostepunte           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Enige ad-hoc gevalle wat op ʼn 20http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Hantering van uitgediende en oortollige bates432375711/23/2020 12:49:07 PM Finansies Beleid: Hantering van Uitgediende of oortollige bates           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die reëls en regulasies van 84http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Heruitreiking van tjeks wat gestop is432378511/23/2020 11:28:23 AM Finansies Beleid: Heruitreiking van tjeks wat gestop is           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die US se reëls ten opsigte van 18http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Indirekte Kosteverhalingskoers (IKVK) ten opsigte van Derde- en Vyfdegeldstroominkomste aan die US38393413/3/2023 1:39:14 PMIndirekte Kosteverhaling op Derde- en Vyfdegeldstroominkomste Replaces the 12% Policy relating to the Surcharge on Gross Third-stream Income, as well as an amendment to the ICRR 104http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Informasiesekuriteitsregulasies43237333/5/2019 1:02:45 PM Informasiesekuriteitsregulasies           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof 150http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Installering en Verskuiwing van Telefoonlyne43239833/4/2019 12:40:18 PM Finansies Beleid: Nota- en lidmaatskapgelde           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 84http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Installering en verskuiwing van telefoonlyne432395711/23/2020 1:11:35 PM Finansies Beleid: Installering en Verskuiwing van Telefoonlyne           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die US se reëls ten opsigte 13http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Instel en bedryf van interne finansiële heffings432375511/23/2020 12:49:37 PM Finansies Beleid: Instel en bedryf van interne finansiële heffings           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die goedgekeurde prosedure wat gevolg 23http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Intellektuele Eiendom: Beskerming en Kommersialisering33639342/24/2023 1:48:23 PMBeskerming en Kommersialisering van Intellektuele Eiendom aan die US aanduiding, beskerming, IE-bydraers, intellektuele eiendom, kommersialisering en voordeelverdeling, konsultasie 72http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Interdepartementele transaksies43236736/22/2020 8:29:07 AM Finansies Beleid: Interdepartementele transaksies           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 106http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Interne en Eksterne Moderering en die Afhandeling van Uitslae43240133/5/2019 6:51:01 PMInterne en Eksterne Moderering en die Afhandeling van Uitslae     US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Tipe dokument: Regulasie Doel van die beleid: Om riglyne te 278http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Internet Dienste43236933/4/2019 12:12:47 PM Finansies Beleid: Internet dienste           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 101http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Inventarisse43236776/26/2020 9:01:31 AM Finansies Beleid: Inventarisse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof 117http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf