Centre for Academic Planning and Quality Assurance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

DOKUMENTE EN ONDERSTEUNENDE MATERIAAL

​​​​​​​​​ ​​Akademiese Beplanning Dokumentasie vereis vir akademiese goedkeuringspros

esse:​​
 RHO Programnaam wysiging: ​Versoek vir die wysiging van 'n programnaam

 SU beleide en ondersteuningsmateriaal:​
​​

 Nasionale beleide en ondersteuningsmateriaal:

  Subraamwerk vir kwalifikasies in Hoër Onderwys (HEQSF)

 SAKO Vlakbeskrywers (SAQA level descriptors)

Klassifikasie van Onderrigvakmateriaal (KOV) - in Engels & Addendum 2008​

​​

Gehalteversekering


Gehalteversekering by die US: Vertrekpunte en Raamwerk (2011-2016)

Beleid en prosedure vir die evaluering van akademiese departemente (2011-2016)

Beleid en prosedure vir die evaluering van steundienste (2011-2016)

Temas en kriteria vir die evaluering van departemente en programme (2011-2016)

Malcolm Baldrige model vir die evaluering van steundientse

Reglement vir interne en eksterne moderering en die afhandeling van uitslae


Institusionele Oudit

Raamwerk vir Institusionele Oudit (Slegs in Engels beskikbaar)

Handleiding vir Institusionele Oudit (Slegs in Engels beskikbaar)​