Centre for Academic Planning and Quality Assurance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

DOKUMENTE

​​ Akademiese Beplanning​ Hulpteks vir voltooiing van Vorm B


Hoër Onderwys​ Kwalifikasie Sub-Raamwerk (HOKR) - in Engels

 SAKO Vlakbeskrywers (in Engels)

Klassifikasie van Onderrigvakmateriaal (KOV) - in Engels & Addendum 2008

Gehalteversekering


Gehalteversekering by die US: Vertrekpunte en Raamwerk (2011-2016)

Beleid en prosedure vir die evaluering van akademiese departemente (2011-2016)

Beleid en prosedure vir die evaluering van steundienste (2011-2016)

Temas en kriteria vir die evaluering van departemente en programme (2011-2016)

Malcolm Baldrige model vir die evaluering van steundientse

Reglement vir interne en eksterne moderering en die afhandeling van uitslae