Centre for Academic Planning and Quality Assurance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

DOKUMENTE

​​​​​​​​​ Akademiese Beplanning


Programsake: Datu21(sal beskikbaar gemaak word sodra die 2021 akademiese kalender gefinaliseer is)

sse:


​​


 CHE wysiging van 'n programnaam: ​Versoek vir die wysiging van 'n programnaam


 SU beleide en ondersteuningsmateriaal:​

 Vloeidiagram: Goedkeuring van nuwe programme​​

 Nasionale beleide en ondersteuningsmateriaal:

  Subraamwerk vir kwalifikasies in Hoër Onderwys (HEQSF)

 SAKO Vlakbeskrywers (SAQA level descriptors)

Klassifikasie van Onderrigvakmateriaal (KOV) - in Engels & Addendum 2008​
Gehalteversekering


Gehalteversekering by die US: Vertrekpunte en Raamwerk (2011-2016)

Beleid en prosedure vir die evaluering van akademiese departemente (2011-2016)

Beleid en prosedure vir die evaluering van steundienste (2011-2016)

Temas en kriteria vir die evaluering van departemente en programme (2011-2016)

Malcolm Baldrige model vir die evaluering van steundientse

Reglement vir interne en eksterne moderering en die afhandeling van uitslae