Microbiology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voornemende studente

Die Fakulteit Natuurwetenskappe is daartoe verbind om jong wetenskaplikes in die Natuurwetenskappe te onderrig om sodoende die kennisbasis van ons gemeenskap uit te brei, spesifiek op die gebiede van wetenskap en tegnologie. Ons bied 'n verskeidenheid van programme aan wat spesifiek saamgestel is om ons gegradueerdes voor te berei vir hulle rol as professionele natuurwetenskaplikes , en boonop wil ons studente toerus met genoegsame agtergrondkennis om die nagraadse studieprogramme in Biodiversiteit en Ekologie, Molekulêre Biologie en Biotegnologie, Menslike Lewenswetenskappe, Fisika, Chemie en Polimeerwetenskap, Aardwetenskappe, Wiskundige Wetenskappe, Sportwetenskap en Wetenskapsonderrig te kan volg.

Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.

Vir kursusnavrae en hulp kontak:

Ms A Valentyn
Tel: +27 21 808 3931
 
Vir navrae oor registrasie, program- en moduleveranderings kontak:

Shivvon Ruiters
Tel: +21 808 4832

Meer inligting op die Fakulteit Natuurwetenskappe se webblad