Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

SOS publikasiefondse43238783/5/2019 7:22:03 AM Finansies Beleid: SOS publikasiefondse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 26http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Selfone en datakaarte: beleid en prosedure432396111/23/2020 1:32:03 PM Finansies Beleid: Selfone en datakaarte: beleid en prosedure           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies   1   Beleideienaar: Hoof(de) van 40http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Skakeling met bankinstellings432379911/23/2020 2:28:35 PM Finansies Beleid: Skakeling met bankinstellings           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 15http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Skenkings en skenkingskwitansies432374911/23/2020 12:46:43 PM Finansies Beleid: Skenkings en skenkingskwitansies           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 31http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Skep van nuwe kostepunte432386911/23/2020 10:39:31 AMFinansies Beleid: Skep van nuwe Kostepunte US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid 72http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Sluit van kostepunte43237486/22/2020 8:49:57 AMFinansies Beleid: Sluit van kostepunte US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid 139http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Spesiale Leerstoele wat 'n Spesifieke Navorsingsfokus het en van Eksterne Befondsing Afhanklik is.43240023/8/2019 9:32:43 AM Spesiale Leerstoele Wat 'n Spesifieke Navorsingsfokus het en van Eksterne Befondsing Afhanklik is         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 96http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Spesiale Navorsingskema (SOS) vir Navorsing: Aanwending van 'n gedeelte van die Navorsingsfonds43240844/12/2019 10:33:23 AMSpesiale Ondersteuningskema (SOS) vir Navorsing: Aanwending van ‘n gedeelte van die Navorsingsfonds 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid 112http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Statuut van Universiteit Stellenbosch, 201943240879/23/2020 9:40:48 AMFinale weergawe van US Statuut soos op 16 Augustus 2019 deur die Minister gepubliseer [Hierdie inleidende opmerkings verduidelik die konteks vir die Statuut, maar maak nie deel van 238http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Strategiese Fondsregulasie432398510/27/2021 2:39:08 PMDie uiteensetting van die doel van die Strategiese Fonds, Strategiese Fondskategorieë en -kriteria, asook verwante rolle en verantwoordelikhede In die geval van ’n teenstrydigheid 246http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Studentegrondwet432398712/7/2021 12:15:30 PMStudentegrondwet US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies  1   Eienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer.  2  Kurator 138http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Studenteterugvoer oor Modules, Dosente en Programme43239893/8/2019 9:50:53 AMStudenteterugvoer oor Modules, Dosente en Programme           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 129http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Taalbeleid432402512/6/2021 8:02:18 AMTaalbeleid van die Universiteit Stellenbosch US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid 124http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Tjekontvangste en regstreekse inbetalings op die US-bankrekening432379311/23/2020 12:45:22 PM Finansies Beleid: Tjekontvangste en regstreekse inbetalings op die US-bankrekening           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die US 16http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Toelatingsbeleid43239203/8/2019 11:08:13 AMDie doel van hierdie beleid is om beginsels, riglyne en bepalings neer te lê vir toelating tot voorgraadse en nagraadse programme aan die Universiteit Stellenbosch 288http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Uitreik van amptelike afkture432367911/23/2020 10:46:26 AM Finansies Beleid: Uitreik van amptelike fakture           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 33http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf