Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

SOS Publikasiefondse50368563/5/2019 7:22:03 AM Finansies Beleid: SOS publikasiefondse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 5http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Selfone en Datakaarte: beleid en prosedures50342683/5/2019 6:32:54 AM Finansies Beleid: Selfone en datakaarte: beleid en prosedure           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies BELEID EN PROSEDURE MET BETREKKING TOT SELFONE 3http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Skakeling met Bankinstellings50368494/9/2019 7:40:19 AM Finansies Beleid: Skakeling met bankinstellings           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 5http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Skenkings en Skenkingskwitansies50368503/5/2019 7:17:09 AM Finansies Beleid: Skenkings en skenkingskwitansies           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 5http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Skep van nuwe Kostepunte50340153/4/2019 12:32:31 PM Finansies Beleid: Lidmaatskap van professionele verenigings vir lede van die Rektor se Bestuurspan           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 5http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Skep van nuwe Kostepunte50368513/5/2019 7:19:06 AMFinansies Beleid: Skep van nuwe kostepunte           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Sluit van Kostepunte50340163/4/2019 12:36:52 PM Finansies Beleid: Navorsingsfinansies - Indien van eise en finansiële state         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die datums vir 4http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Sluit van Kostepunte50368523/5/2019 7:20:24 AMFinansies Beleid: Skep van nuwe kostepunte           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 3http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Spesiale Leerstoele wat 'n Spesifieke Navorsingsfokus het en van Eksterne Befondsing Afhanklik is.50510963/8/2019 9:32:43 AM Spesiale Leerstoele Wat 'n Spesifieke Navorsingsfokus het en van Eksterne Befondsing Afhanklik is         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 3http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Spesiale Navorsingskema (SOS) vir Navorsing: Aanwending van 'n gedeelte van die Navorsingsfonds50510974/12/2019 10:33:23 AMSpesiale Ondersteuningskema (SOS) vir Navorsing: Aanwending van ‘n gedeelte van die Navorsingsfonds 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid 8http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Statuut van Universiteit Stellenbosch, 201939080058/29/2019 8:26:38 PMFinale weergawe van US Statuut soos op 16 Augustus 2019 deur die Minister gepubliseer. STATUUT VAN UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 2 INLEIDENDE OPMERKINGS [Hierdie 77http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Studenteterugvoer oor Modules, Dosente en Programme50513453/8/2019 9:50:53 AMStudenteterugvoer oor Modules, Dosente en Programme           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Taalbeleid van die Universiteit van Stellenbosch50513833/8/2019 10:21:38 AM Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 12http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Tjekontvangste en Regstreekse Inbetaling op die US-Bankrekening50340193/4/2019 12:41:54 PM Finansies Beleid: Onthale           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 5http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Tjekontvangste en Regstreekse Inbetaling op die US-Bankrekening50369673/5/2019 7:46:20 AM Finansies Beleid: Tjekontvangste en regstreekse inbetalings op die US-bankrekening           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die US 5http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Toelatingsbeleid20366263/8/2019 11:08:13 AMDie doel van hierdie beleid is om beginsels, riglyne en bepalings neer te lê vir toelating tot voorgraadse en nagraadse programme aan die Universiteit Stellenbosch 12http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Uitreik van Amptelike Fakture50340233/4/2019 12:43:15 PM Finansies Beleid: Ouditfooie           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 3http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Uitreik van Amptelike Fakture50369683/5/2019 7:47:58 AM Finansies Beleid: Uitreik van amptelike fakture           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 4http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf