Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Sluit van kostepunte4522186/22/2020 8:49:57 AMFinansies Beleid: Sluit van kostepunte US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Spesiale Leerstoele wat 'n Spesifieke Navorsingsfokus het en van Eksterne Befondsing Afhanklik is.4523273/8/2019 9:32:43 AM Spesiale Leerstoele Wat 'n Spesifieke Navorsingsfokus het en van Eksterne Befondsing Afhanklik is         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Spesiale Navorsingskema (SOS) vir Navorsing: Aanwending van 'n gedeelte van die Navorsingsfonds4521914/12/2019 10:33:23 AMSpesiale Ondersteuningskema (SOS) vir Navorsing: Aanwending van ‘n gedeelte van die Navorsingsfonds 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Statuut van Universiteit Stellenbosch, 20194520768/29/2019 8:26:38 PMFinale weergawe van US Statuut soos op 16 Augustus 2019 deur die Minister gepubliseer. STATUUT VAN UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 2 INLEIDENDE OPMERKINGS [Hierdie https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Studenteterugvoer oor Modules, Dosente en Programme4521983/8/2019 9:50:53 AMStudenteterugvoer oor Modules, Dosente en Programme           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Taalbeleid van die Universiteit van Stellenbosch4521413/8/2019 10:21:38 AM Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Toelatingsbeleid4521473/8/2019 11:08:13 AMDie doel van hierdie beleid is om beginsels, riglyne en bepalings neer te lê vir toelating tot voorgraadse en nagraadse programme aan die Universiteit Stellenbosch https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf