Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Search Results

​​​​​​​​​​

 

 

Aanbieding van Konferensies en Kongresse uitgesluit Kortkursusse19183169/10/2018 9:43:29 AM9/10/2018 9:43:29 AMHierdie beleid bevat die US se reëls en regulasies ten opsigte van die aanbieding van konferensies en kongresse, uitgesluit kortkursusse Ingeval van geskille ten opsigte van STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={e51d32d7-06dd-470d-8f72-08477263f7ae}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={e51d32d7-06dd-470d-8f72-08477263f7ae}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{E51D32D7-06DD-470D-8F72-08477263F7AE}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_KONFERENSIES_2009.pdf?d=we51d32d706dd470d8f7208477263f7ae~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Aanbieding van Kortkursusse aan die Universiteit van Stellenbosch19188289/5/2019 1:44:17 PM9/5/2019 1:44:17 PMAanbieding van Kortkursusse aan die US Algemene toegang tot hierdie beleid word beperk en kan verkry word deur die Kortkursus webwerf te besoek Tipe dokument: Beleid Doel van die STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ab00eb8a-cb81-42c3-af6b-677ae6bb58f8}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ab00eb8a-cb81-42c3-af6b-677ae6bb58f8}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{AB00EB8A-CB81-42C3-AF6B-677AE6BB58F8}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Kortkursus_2018_Beperk.pdf?d=wab00eb8acb8142c3af6b677ae6bb58f8~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Aankoop van Akademiese of Posverwante Handboeke19177533/4/2019 7:41:43 AM3/4/2019 7:41:43 AMFinansies Beleid: Aankope van akademiese of posverwante handboeke US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 15   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={460722e8-d047-468b-9e42-0c43da370858}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={460722e8-d047-468b-9e42-0c43da370858}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{460722E8-D047-468B-9E42-0C43DA370858}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/AANKOPE VAN AKADEMIESE HANDBOEKE.pdf?d=w460722e8d047468b9e420c43da370858~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Aankoop- en Tenderbeleid en Prosedure19177519/10/2018 10:04:22 AM9/10/2018 10:04:22 AMDie beleid verskaf die finansiële riglyne en prosedures rakende die aankope van goedere en dienste en die verkryging van tenders Ingeval van geskille ten opsigte van interpretasie STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ff768673-71ac-4889-8cab-810f62c76e86}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ff768673-71ac-4889-8cab-810f62c76e86}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{FF768673-71AC-4889-8CAB-810F62C76E86}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/AANKOOP EN TENDERBELEID AFR.pdf?d=wff76867371ac48898cab810f62c76e86~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Aankope en Verkope van drank in koshuisklubs19185793/4/2019 7:38:21 AM3/4/2019 7:38:21 AM Finansies Beleid: Aankope en verkope van drank in koshuisklubs       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies FINANSIëLE RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN AANKOPE & VERKOPE VAN STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={e6bbc6d1-d925-458a-a888-5b4f5bc792a7}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={e6bbc6d1-d925-458a-a888-5b4f5bc792a7}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{E6BBC6D1-D925-458A-A888-5B4F5BC792A7}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINANSIëLE RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN AANKOPE EN VERKOPE VAN DRANK IN KOSHUISKLUBS.pdf?d=we6bbc6d1d925458aa8885b4f5bc792a7~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Akademiese Geletterdheid aan die US: riglyne19178369/10/2018 10:28:25 AM9/10/2018 10:28:25 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1500acdf-a3a8-4308-8c81-9557feb48b15}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1500acdf-a3a8-4308-8c81-9557feb48b15}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{1500ACDF-A3A8-4308-8C81-9557FEB48B15}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Akad Geletterdheid_2012_09_30.pdf?d=w1500acdfa3a843088c819557feb48b15~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Alkoholbeleid19182889/10/2018 10:44:22 AM9/10/2018 10:44:22 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5abdeafb-f8f2-4072-b7c6-63db7a4bba28}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5abdeafb-f8f2-4072-b7c6-63db7a4bba28}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{5ABDEAFB-F8F2-4072-B7C6-63DB7A4BBA28}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Alkoholbeleid_1998.pdf?d=w5abdeafbf8f24072b7c663db7a4bba28~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Assesseringsbeleid- en Praktyke aan die US19182909/10/2018 10:56:25 AM9/10/2018 10:56:25 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c93528a2-23c3-424c-8b31-bb41a912c76e}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c93528a2-23c3-424c-8b31-bb41a912c76e}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{C93528A2-23C3-424C-8B31-BB41A912C76E}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Assesseringsbeleid_2012.pdf?d=wc93528a223c3424c8b31bb41a912c76e~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Bankrekeninge19182693/4/2019 7:45:03 AM3/4/2019 7:45:03 AM Finansies Beleid: Bankrekeninge           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              17   Beleideienaar: Hoof STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ab0d9012-8218-4b64-96ef-b972d6fb94a4}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ab0d9012-8218-4b64-96ef-b972d6fb94a4}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{AB0D9012-8218-4B64-96EF-B972D6FB94A4}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Bankrekeninge.pdf?d=wab0d901282184b6496efb972d6fb94a4~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Begroting vir Kapitaalitems en kapitaalwerke19182713/4/2019 7:53:48 AM3/4/2019 7:53:48 AM Finansies Beleid: Begroting vir kapitaalitems en kapitaalwerke         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die riglyne rakende die STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={dab84359-f3e5-4265-a7d9-be0f97f6a506}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={dab84359-f3e5-4265-a7d9-be0f97f6a506}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{DAB84359-F3E5-4265-A7D9-BE0F97F6A506}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/BEGROTING VIR KAPITAALITEMS EN KAPITAALWERKE.pdf?d=wdab84359f3e54265a7d9be0f97f6a506~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)19182833/4/2019 7:58:09 AM3/4/2019 7:58:09 AM Finansies Beleid: Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die finansiële riglyne soos STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3d058c56-8a15-4c6f-9d37-efedd15124da}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3d058c56-8a15-4c6f-9d37-efedd15124da}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{3D058C56-8A15-4C6F-9D37-EFEDD15124DA}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/BTW.pdf?d=w3d058c568a154c6f9d37efedd15124da~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beleggings en Rente op Fondse19182723/4/2019 8:00:23 AM3/4/2019 8:00:23 AM Finansies Beleid: Beleggings en rente op fondse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              23 STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={51714b29-15b0-491f-98ff-7907dfdd1ad5}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={51714b29-15b0-491f-98ff-7907dfdd1ad5}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{51714B29-15B0-491F-98FF-7907DFDD1AD5}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/BELEGGINGS EN RENTE OP FONDSE.pdf?d=w51714b2915b0491f98ff7907dfdd1ad5~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beleid oor Gestremdheidstoegang19182763/8/2019 9:47:36 AM3/8/2019 9:47:36 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={30453c87-5ec5-4450-87d3-35b89e5ce84b}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={30453c87-5ec5-4450-87d3-35b89e5ce84b}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{30453C87-5EC5-4450-87D3-35B89E5CE84B}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Beleid oor Gestremdheidstoegang 1 April 2018.pdf?d=w30453c875ec5445087d335b89e5ce84b~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beleid vir 'n US Delegasieraamwerk19184946/10/2019 1:55:21 PM6/10/2019 1:55:21 PMUS Delegasieraamwerk           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={41023e4f-edb4-4225-8327-dc7c2d33de74}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={41023e4f-edb4-4225-8327-dc7c2d33de74}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{41023E4F-EDB4-4225-8327-DC7C2D33DE74}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Delegasieraamwerkbeleid_30 September 2013.pdf?d=w41023e4fedb442258327dc7c2d33de74~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beleids- en Bestuursdokumente: reglement13650722/22/2019 8:18:12 AM2/22/2019 8:18:12 AMOm voorskrifte neer te lê vir die beheer en bestuur (insluitende die ontwikkeling, goedkeuring, hantering, implementering, beskikbaarstelling en hersiening) van beleids- en STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ff2769af-072d-4ffa-b4b0-f533f8e599bb}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ff2769af-072d-4ffa-b4b0-f533f8e599bb}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{FF2769AF-072D-4FFA-B4B0-F533F8E599BB}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Beleids- en bestuursdokumente_2012.pdf?d=wff2769af072d4ffab4b0f533f8e599bb~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beperkte Aanstellings vir Akademiese Personeel19182962/22/2019 8:53:04 AM2/22/2019 8:53:04 AMOpstelling van ’n ad hoc-indiensnemingskontrak vir beperkte akademiese aanstellings Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel Ingeval van geskille ten opsigte van STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5ec731fa-e910-4af7-9b50-0b616781a021}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5ec731fa-e910-4af7-9b50-0b616781a021}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{5EC731FA-E910-4AF7-9B50-0B616781A021}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Beperkte-aanstellings-akademiese-personeel-2015.pdf?d=w5ec731fae9104af79b500b616781a021~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Bestuur en Ondersteuning om die Akademiese Sukses van Topatlete te verseker19183982/22/2019 9:34:06 AM2/22/2019 9:34:06 AMBestuur van ondersteuning om die Akademiese sukses van Topstudentatlete te verseker Die doel van hierdie reglement is om beginsels en voorskrifte daar te stel vir die formele STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0dbf4ebb-96c8-4eb2-a2f6-8122088455f7}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0dbf4ebb-96c8-4eb2-a2f6-8122088455f7}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{0DBF4EBB-96C8-4EB2-A2F6-8122088455F7}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_TOP ATLETE_Reglement_2016.pdf?d=w0dbf4ebb96c84eb2a2f68122088455f7~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Bestuur van Gevaarlike Afvalstowwe19182972/22/2019 9:31:47 AM2/22/2019 9:31:47 AMOm die handelinge en optrede te rig van personeel en studente wat by die skep, hantering, berging en verwydering van gevaarlike afvalstowwe betrokke is, ter voldoening aan beste STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c85b1562-3663-4593-8bff-90804195c620}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c85b1562-3663-4593-8bff-90804195c620}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{C85B1562-3663-4593-8BFF-90804195C620}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Bestuur van gevaarlike afvalstowwe_2011.pdf?d=wc85b1562366345938bff90804195c620~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beurse en Lenings met Betrekking tot Diskriminerende Kriteria19182982/22/2019 9:35:47 AM2/22/2019 9:35:47 AMOm te verseker dat beurse, lenings en toelaes ooreenkomstig die bepalings van die Grondwet van die RSA, Wet 108 van 1996, en gepaardgaande wetgewing toegeken en bestuur word STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ef405663-1645-444e-a799-ff3803ee17d9}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ef405663-1645-444e-a799-ff3803ee17d9}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{EF405663-1645-444E-A799-FF3803EE17D9}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Beurse_Diskrimerende Kriteria_2011.pdf?d=wef4056631645444ea799ff3803ee17d9~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Bevordering van Wapenvrye Kampusse19184012/22/2019 9:38:18 AM2/22/2019 9:38:18 AMOm gedrag ter bevordering van veiligheid en sekuriteit te beïnvloed, en die optrede van die breër kampusgemeenskap te rig ter bevordering van kampusse vry van gevaarlike wapens STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={9ce4232a-b4ad-4482-8ca6-cdca7de422e5}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={9ce4232a-b4ad-4482-8ca6-cdca7de422e5}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{9CE4232A-B4AD-4482-8CA6-CDCA7DE422E5}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Wapenvrye kampusse_2010.pdf?d=w9ce4232ab4ad44828ca6cdca7de422e5~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js