Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Search Results

​​​​​​​​​​

 

 

Aanbieding van Kortkursusse aan die Universiteit van Stellenbosch4521249/5/2019 1:44:17 PM9/5/2019 1:44:17 PMAanbieding van Kortkursusse aan die US Algemene toegang tot hierdie beleid word beperk en kan verkry word deur die Kortkursus webwerf te besoek Tipe dokument: Beleid Doel van die STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ab00eb8a-cb81-42c3-af6b-677ae6bb58f8}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ab00eb8a-cb81-42c3-af6b-677ae6bb58f8}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{AB00EB8A-CB81-42C3-AF6B-677AE6BB58F8}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Kortkursus_2018_Beperk.pdf?d=wab00eb8acb8142c3af6b677ae6bb58f8~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Aanbieding van konferensies en kongresse uitgesluit kortkursusse45211711/23/2020 2:10:02 PM11/23/2020 2:10:02 PMHierdie beleid bevat die US se reëls en regulasies ten opsigte van die aanbieding van konferensies en kongresse, uitgesluit kortkursusse Ingeval van geskille ten opsigte van STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={d1a1b438-3a27-46ba-bfb0-61549e9cb4b4}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={d1a1b438-3a27-46ba-bfb0-61549e9cb4b4}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{D1A1B438-3A27-46BA-BFB0-61549E9CB4B4}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_4_12_Konferensies.pdf?d=wd1a1b4383a2746babfb061549e9cb4b4~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Aankoop- en tenderbeleid en prosedure45230311/23/2020 2:32:17 PM11/23/2020 2:32:17 PM Aankoop- en Tenderbeleid en Prosedure                 US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies    1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3233ec98-f1b8-4753-92ef-2866d96bb881}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3233ec98-f1b8-4753-92ef-2866d96bb881}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{3233EC98-F1B8-4753-92EF-2866D96BB881}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_9_AankoopTender.pdf?d=w3233ec98f1b8475392ef2866d96bb881~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Aankope en verkoop van drank in die koshuisklubs45237111/10/2020 2:18:47 PM11/10/2020 2:18:47 PMBestek: Die beleid verskaf die finansiële riglyne ten opsigte van aankope en verkope van drank in koshuisklubs • Alle aankope van drank moet by die Afdeling Aankope gedoen word deur STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={147c732f-0b45-4be8-9fef-401174b5e483}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={147c732f-0b45-4be8-9fef-401174b5e483}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{147C732F-0B45-4BE8-9FEF-401174B5E483}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_8_1_Koshuisklubs.pdf?d=w147c732f0b454be89fef401174b5e483~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Aankope van akademiese of posverwante handboeke45211411/23/2020 2:11:07 PM11/23/2020 2:11:07 PMFinansies Beleid: Aankope van akademiese of posverwante handboeke US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 15   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={26d04bc4-649b-43d6-bd67-b1820206ed6d}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={26d04bc4-649b-43d6-bd67-b1820206ed6d}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{26D04BC4-649B-43D6-BD67-B1820206ED6D}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_4_11_Handboeke.pdf?d=w26d04bc4649b43d6bd67b1820206ed6d~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Akademiese Geletterdheid aan die US: riglyne4520209/10/2018 10:28:25 AM9/10/2018 10:28:25 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1500acdf-a3a8-4308-8c81-9557feb48b15}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1500acdf-a3a8-4308-8c81-9557feb48b15}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{1500ACDF-A3A8-4308-8C81-9557FEB48B15}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Akad Geletterdheid_2012_09_30.pdf?d=w1500acdfa3a843088c819557feb48b15~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Alkoholbeleid4522669/10/2018 10:44:22 AM9/10/2018 10:44:22 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5abdeafb-f8f2-4072-b7c6-63db7a4bba28}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5abdeafb-f8f2-4072-b7c6-63db7a4bba28}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{5ABDEAFB-F8F2-4072-B7C6-63DB7A4BBA28}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Alkoholbeleid_1998.pdf?d=w5abdeafbf8f24072b7c663db7a4bba28~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Assesseringsbeleid- en Praktyke aan die US4522679/10/2018 10:56:25 AM9/10/2018 10:56:25 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c93528a2-23c3-424c-8b31-bb41a912c76e}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c93528a2-23c3-424c-8b31-bb41a912c76e}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{C93528A2-23C3-424C-8B31-BB41A912C76E}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Assesseringsbeleid_2012.pdf?d=wc93528a223c3424c8b31bb41a912c76e~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Bankrekeninge buite die US45210311/23/2020 11:16:22 AM11/23/2020 11:16:22 AM Finansies Beleid: Bankrekeninge           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              17   Beleideienaar: Hoof STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={e35da1c2-706d-488e-820b-c10852e4eb5b}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={e35da1c2-706d-488e-820b-c10852e4eb5b}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{E35DA1C2-706D-488E-820B-C10852E4EB5B}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_2_9_Bankrek.pdf?d=we35da1c2706d488e820bc10852e4eb5b~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Begroting vir kapitaalitems en kapitaalwerke4523453/4/2019 7:53:48 AM3/4/2019 7:53:48 AM Finansies Beleid: Begroting vir kapitaalitems en kapitaalwerke         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die riglyne rakende die STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={dab84359-f3e5-4265-a7d9-be0f97f6a506}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={dab84359-f3e5-4265-a7d9-be0f97f6a506}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{DAB84359-F3E5-4265-A7D9-BE0F97F6A506}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_1_1_Kapitaalitems.pdf?d=wdab84359f3e54265a7d9be0f97f6a506~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)4521043/4/2019 7:58:09 AM3/4/2019 7:58:09 AM Finansies Beleid: Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die finansiële riglyne soos STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c586e996-7ad4-49f9-975f-93c00bd7ca28}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c586e996-7ad4-49f9-975f-93c00bd7ca28}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{C586E996-7AD4-49F9-975F-93C00BD7CA28}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_3_1_BTW.pdf?d=wc586e9967ad449f9975f93c00bd7ca28~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beleggings en rente op fondse45222011/23/2020 12:46:24 PM11/23/2020 12:46:24 PM Finansies Beleid: Beleggings en rente op fondse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              23 STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={760318d0-e253-4927-a16e-51c47a9b13f0}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={760318d0-e253-4927-a16e-51c47a9b13f0}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{760318D0-E253-4927-A16E-51C47A9B13F0}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_2_21_BeleggingsRente.pdf?d=w760318d0e2534927a16e51c47a9b13f0~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beleid oor Gestremdheidstoegang4523353/8/2019 9:47:36 AM3/8/2019 9:47:36 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={30453c87-5ec5-4450-87d3-35b89e5ce84b}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={30453c87-5ec5-4450-87d3-35b89e5ce84b}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{30453C87-5EC5-4450-87D3-35B89E5CE84B}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Beleid oor Gestremdheidstoegang 1 April 2018.pdf?d=w30453c875ec5445087d335b89e5ce84b~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beleids- en Bestuursdokumente: reglement4522702/22/2019 8:18:12 AM2/22/2019 8:18:12 AMOm voorskrifte neer te lê vir die beheer en bestuur (insluitende die ontwikkeling, goedkeuring, hantering, implementering, beskikbaarstelling en hersiening) van beleids- en STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ff2769af-072d-4ffa-b4b0-f533f8e599bb}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ff2769af-072d-4ffa-b4b0-f533f8e599bb}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{FF2769AF-072D-4FFA-B4B0-F533F8E599BB}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Beleids- en bestuursdokumente_2012.pdf?d=wff2769af072d4ffab4b0f533f8e599bb~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beperkte Aanstellings vir Akademiese Personeel4522722/22/2019 8:53:04 AM2/22/2019 8:53:04 AMOpstelling van ’n ad hoc-indiensnemingskontrak vir beperkte akademiese aanstellings Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel Ingeval van geskille ten opsigte van STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5ec731fa-e910-4af7-9b50-0b616781a021}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5ec731fa-e910-4af7-9b50-0b616781a021}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{5EC731FA-E910-4AF7-9B50-0B616781A021}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Beperkte-aanstellings-akademiese-personeel-2015.pdf?d=w5ec731fae9104af79b500b616781a021~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Bestuur en Ondersteuning om die Akademiese Sukses van Topatlete te verseker4522122/22/2019 9:34:06 AM2/22/2019 9:34:06 AMBestuur van ondersteuning om die Akademiese sukses van Topstudentatlete te verseker Die doel van hierdie reglement is om beginsels en voorskrifte daar te stel vir die formele STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0dbf4ebb-96c8-4eb2-a2f6-8122088455f7}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0dbf4ebb-96c8-4eb2-a2f6-8122088455f7}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{0DBF4EBB-96C8-4EB2-A2F6-8122088455F7}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_TOP ATLETE_Reglement_2016.pdf?d=w0dbf4ebb96c84eb2a2f68122088455f7~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Bestuur van Gevaarlike Afvalstowwe4522732/22/2019 9:31:47 AM2/22/2019 9:31:47 AMOm die handelinge en optrede te rig van personeel en studente wat by die skep, hantering, berging en verwydering van gevaarlike afvalstowwe betrokke is, ter voldoening aan beste STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c85b1562-3663-4593-8bff-90804195c620}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c85b1562-3663-4593-8bff-90804195c620}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{C85B1562-3663-4593-8BFF-90804195C620}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Bestuur van gevaarlike afvalstowwe_2011.pdf?d=wc85b1562366345938bff90804195c620~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Betalings aan US45228911/23/2020 11:27:58 AM11/23/2020 11:27:58 AM Finansie Beleid: Betalings aan Universiteit Stellenbosch (US)           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies   1   Beleideienaar: Hoof(de) van STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c7a65e91-7212-45da-938f-ed4722e8f38b}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c7a65e91-7212-45da-938f-ed4722e8f38b}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{C7A65E91-7212-45DA-938F-ED4722E8F38B}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_2_16_BetalingsAanUS.pdf?d=wc7a65e91721245da938fed4722e8f38b~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beurse en Lenings met Betrekking tot Diskriminerende Kriteria4522742/22/2019 9:35:47 AM2/22/2019 9:35:47 AMOm te verseker dat beurse, lenings en toelaes ooreenkomstig die bepalings van die Grondwet van die RSA, Wet 108 van 1996, en gepaardgaande wetgewing toegeken en bestuur word STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ef405663-1645-444e-a799-ff3803ee17d9}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ef405663-1645-444e-a799-ff3803ee17d9}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{EF405663-1645-444E-A799-FF3803EE17D9}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Beurse_Diskrimerende Kriteria_2011.pdf?d=wef4056631645444ea799ff3803ee17d9~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Bevordering van Wapenvrye Kampusse4522142/22/2019 9:38:18 AM2/22/2019 9:38:18 AMOm gedrag ter bevordering van veiligheid en sekuriteit te beïnvloed, en die optrede van die breër kampusgemeenskap te rig ter bevordering van kampusse vry van gevaarlike wapens STS_ListItem_1302https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={9ce4232a-b4ad-4482-8ca6-cdca7de422e5}&action=interactivepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={9ce4232a-b4ad-4482-8ca6-cdca7de422e5}&action=imagepreviewhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspx0https://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttps://sunrecords.sun.ac.za/controlled{9CE4232A-B4AD-4482-8CA6-CDCA7DE422E5}https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Wapenvrye kampusse_2010.pdf?d=w9ce4232ab4ad44828ca6cdca7de422e5~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js