Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Search Results

​​​​​​​​​​

 

 

Aanbieding van Kortkursusse aan die Universiteit van Stellenbosch31493629/8/2021 9:29:52 AM9/8/2021 9:29:52 AMAanbieding van Kortkursusse aan die US Toegang tot hierdie beleid kan verkry word via die Kortkursus webwerf: https://kortkursusse.sun.ac.za/       US Beleide is beskikbaar by STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={44ea9184-e3bf-42eb-8036-091b58b37e35}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={44ea9184-e3bf-42eb-8036-091b58b37e35}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx600http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{44EA9184-E3BF-42EB-8036-091B58B37E35}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Kortkursus_2021_Beperk.pdf?d=w44ea9184e3bf42eb8036091b58b37e35~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Aanbieding van konferensies en kongresse uitgesluit kortkursusse37966011/23/2020 2:10:02 PM11/23/2020 2:10:02 PMHierdie beleid bevat die US se reëls en regulasies ten opsigte van die aanbieding van konferensies en kongresse, uitgesluit kortkursusse Ingeval van geskille ten opsigte van STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={d1a1b438-3a27-46ba-bfb0-61549e9cb4b4}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={d1a1b438-3a27-46ba-bfb0-61549e9cb4b4}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx4010http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{D1A1B438-3A27-46BA-BFB0-61549E9CB4B4}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_4_12_Konferensies.pdf?d=wd1a1b4383a2746babfb061549e9cb4b4~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Aankoop- en tenderbeleid en prosedure37942111/23/2020 2:32:17 PM11/23/2020 2:32:17 PM Aankoop- en Tenderbeleid en Prosedure                 US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies    1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3233ec98-f1b8-4753-92ef-2866d96bb881}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3233ec98-f1b8-4753-92ef-2866d96bb881}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx18140http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{3233EC98-F1B8-4753-92EF-2866D96BB881}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_9_AankoopTender.pdf?d=w3233ec98f1b8475392ef2866d96bb881~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Aankope en verkoop van drank in die koshuisklubs37950111/10/2020 2:18:47 PM11/10/2020 2:18:47 PMBestek: Die beleid verskaf die finansiële riglyne ten opsigte van aankope en verkope van drank in koshuisklubs • Alle aankope van drank moet by die Afdeling Aankope gedoen word deur STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={147c732f-0b45-4be8-9fef-401174b5e483}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={147c732f-0b45-4be8-9fef-401174b5e483}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx3510http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{147C732F-0B45-4BE8-9FEF-401174B5E483}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_8_1_Koshuisklubs.pdf?d=w147c732f0b454be89fef401174b5e483~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Aankope van akademiese of posverwante handboeke37965711/23/2020 2:11:07 PM11/23/2020 2:11:07 PMFinansies Beleid: Aankope van akademiese of posverwante handboeke US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 15   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={26d04bc4-649b-43d6-bd67-b1820206ed6d}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={26d04bc4-649b-43d6-bd67-b1820206ed6d}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx4210http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{26D04BC4-649B-43D6-BD67-B1820206ED6D}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_4_11_Handboeke.pdf?d=w26d04bc4649b43d6bd67b1820206ed6d~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Akademiese Geletterdhede aan die US: konseptuele raamwerk31482336/7/2021 11:28:22 AM6/7/2021 11:28:22 AMDie Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL, 2002) het riglyne uitgereik oor wat destyds ‘generiese vaardighede’ genoem is, d.w.s. vaardighede wat vir alle STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={901ce003-5b0c-4aac-8bca-371799b4e239}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={901ce003-5b0c-4aac-8bca-371799b4e239}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx1300http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{901CE003-5B0C-4AAC-8BCA-371799B4E239}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Finaal_Konseptuele raamwerkdokument vir AG aan die Universiteit Stellenbosch.pdf?d=w901ce0035b0c4aac8bca371799b4e239~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Akademiese Geletterdheid aan die US: riglyne3795469/10/2018 10:28:25 AM9/10/2018 10:28:25 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1500acdf-a3a8-4308-8c81-9557feb48b15}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1500acdf-a3a8-4308-8c81-9557feb48b15}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx9910http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{1500ACDF-A3A8-4308-8C81-9557FEB48B15}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Akad Geletterdheid_2012_09_30.pdf?d=w1500acdfa3a843088c819557feb48b15~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Alkoholbeleid3794759/10/2018 10:44:22 AM9/10/2018 10:44:22 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5abdeafb-f8f2-4072-b7c6-63db7a4bba28}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5abdeafb-f8f2-4072-b7c6-63db7a4bba28}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx5510http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{5ABDEAFB-F8F2-4072-B7C6-63DB7A4BBA28}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Alkoholbeleid_1998.pdf?d=w5abdeafbf8f24072b7c663db7a4bba28~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Assesseringsbeleid278024711/25/2021 7:45:43 AM11/25/2021 7:45:43 AMOm ’n raamwerk te verskaf waarvolgens geldige, betroubare en verantwoordbare assesseringspraktyke gevestig kan word, en wat duidelike maatstawwe stel waarvolgens fakulteite STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={8dc6ee02-4bee-4fec-9bf6-78776b4f9402}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={8dc6ee02-4bee-4fec-9bf6-78776b4f9402}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx990http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{8DC6EE02-4BEE-4FEC-9BF6-78776B4F9402}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/US_Assesseringsbeleid_2021_FINAL.pdf?d=w8dc6ee024bee4fec9bf678776b4f9402~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Bankrekeninge buite die US37976611/23/2020 11:16:22 AM11/23/2020 11:16:22 AM Finansies Beleid: Bankrekeninge           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              17   Beleideienaar: Hoof STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={e35da1c2-706d-488e-820b-c10852e4eb5b}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={e35da1c2-706d-488e-820b-c10852e4eb5b}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx3920http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{E35DA1C2-706D-488E-820B-C10852E4EB5B}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_2_9_Bankrek.pdf?d=we35da1c2706d488e820bc10852e4eb5b~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Begroting vir kapitaalitems en kapitaalwerke3795703/4/2019 7:53:48 AM3/4/2019 7:53:48 AM Finansies Beleid: Begroting vir kapitaalitems en kapitaalwerke         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die riglyne rakende die STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={dab84359-f3e5-4265-a7d9-be0f97f6a506}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={dab84359-f3e5-4265-a7d9-be0f97f6a506}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx8510http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{DAB84359-F3E5-4265-A7D9-BE0F97F6A506}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_1_1_Kapitaalitems.pdf?d=wdab84359f3e54265a7d9be0f97f6a506~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)3797673/4/2019 7:58:09 AM3/4/2019 7:58:09 AM Finansies Beleid: Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die finansiële riglyne soos STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c586e996-7ad4-49f9-975f-93c00bd7ca28}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c586e996-7ad4-49f9-975f-93c00bd7ca28}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx8630http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{C586E996-7AD4-49F9-975F-93C00BD7CA28}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_3_1_BTW.pdf?d=wc586e9967ad449f9975f93c00bd7ca28~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beleggings en rente op fondse37941911/23/2020 12:46:24 PM11/23/2020 12:46:24 PM Finansies Beleid: Beleggings en rente op fondse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              23 STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={760318d0-e253-4927-a16e-51c47a9b13f0}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={760318d0-e253-4927-a16e-51c47a9b13f0}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx7610http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{760318D0-E253-4927-A16E-51C47A9B13F0}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_2_21_BeleggingsRente.pdf?d=w760318d0e2534927a16e51c47a9b13f0~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beleid oor Gestremdheidstoegang3794663/8/2019 9:47:36 AM3/8/2019 9:47:36 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={30453c87-5ec5-4450-87d3-35b89e5ce84b}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={30453c87-5ec5-4450-87d3-35b89e5ce84b}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx42580http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{30453C87-5EC5-4450-87D3-35B89E5CE84B}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Beleid oor Gestremdheidstoegang 1 April 2018.pdf?d=w30453c875ec5445087d335b89e5ce84b~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beleids- en Bestuursdokumente: reglement3797892/22/2019 8:18:12 AM2/22/2019 8:18:12 AMOm voorskrifte neer te lê vir die beheer en bestuur (insluitende die ontwikkeling, goedkeuring, hantering, implementering, beskikbaarstelling en hersiening) van beleids- en STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ff2769af-072d-4ffa-b4b0-f533f8e599bb}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ff2769af-072d-4ffa-b4b0-f533f8e599bb}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx8330http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{FF2769AF-072D-4FFA-B4B0-F533F8E599BB}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Beleids- en bestuursdokumente_2012.pdf?d=wff2769af072d4ffab4b0f533f8e599bb~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beperkte Aanstellings vir Akademiese Personeel3797912/22/2019 8:53:04 AM2/22/2019 8:53:04 AMOpstelling van ’n ad hoc-indiensnemingskontrak vir beperkte akademiese aanstellings Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel Ingeval van geskille ten opsigte van STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5ec731fa-e910-4af7-9b50-0b616781a021}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5ec731fa-e910-4af7-9b50-0b616781a021}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx4630http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{5EC731FA-E910-4AF7-9B50-0B616781A021}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Beperkte-aanstellings-akademiese-personeel-2015.pdf?d=w5ec731fae9104af79b500b616781a021~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Bestuur en Ondersteuning om die Akademiese Sukses van Topatlete te verseker3797482/22/2019 9:34:06 AM2/22/2019 9:34:06 AMBestuur van ondersteuning om die Akademiese sukses van Topstudentatlete te verseker Die doel van hierdie reglement is om beginsels en voorskrifte daar te stel vir die formele STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0dbf4ebb-96c8-4eb2-a2f6-8122088455f7}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0dbf4ebb-96c8-4eb2-a2f6-8122088455f7}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx4130http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{0DBF4EBB-96C8-4EB2-A2F6-8122088455F7}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_TOP ATLETE_Reglement_2016.pdf?d=w0dbf4ebb96c84eb2a2f68122088455f7~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Bestuur van Gevaarlike Afvalstowwe3797922/22/2019 9:31:47 AM2/22/2019 9:31:47 AMOm die handelinge en optrede te rig van personeel en studente wat by die skep, hantering, berging en verwydering van gevaarlike afvalstowwe betrokke is, ter voldoening aan beste STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c85b1562-3663-4593-8bff-90804195c620}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c85b1562-3663-4593-8bff-90804195c620}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx4010http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{C85B1562-3663-4593-8BFF-90804195C620}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Bestuur van gevaarlike afvalstowwe_2011.pdf?d=wc85b1562366345938bff90804195c620~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Betalings aan US37940811/23/2020 11:27:58 AM11/23/2020 11:27:58 AM Finansie Beleid: Betalings aan Universiteit Stellenbosch (US)           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies   1   Beleideienaar: Hoof(de) van STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c7a65e91-7212-45da-938f-ed4722e8f38b}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c7a65e91-7212-45da-938f-ed4722e8f38b}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx3720http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{C7A65E91-7212-45DA-938F-ED4722E8F38B}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/FINPOL_2_16_BetalingsAanUS.pdf?d=wc7a65e91721245da938fed4722e8f38b~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Beurse en Lenings met Betrekking tot Diskriminerende Kriteria3797932/22/2019 9:35:47 AM2/22/2019 9:35:47 AMOm te verseker dat beurse, lenings en toelaes ooreenkomstig die bepalings van die Grondwet van die RSA, Wet 108 van 1996, en gepaardgaande wetgewing toegeken en bestuur word STS_ListItem_1302http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ef405663-1645-444e-a799-ff3803ee17d9}&action=interactivepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ef405663-1645-444e-a799-ff3803ee17d9}&action=imagepreviewhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspx3230http://sunrecords.sun.ac.za/controlledpdfFalsepdfhttp://sunrecords.sun.ac.za/controlled{EF405663-1645-444E-A799-FF3803EE17D9}http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/C4_Beurse_Diskrimerende Kriteria_2011.pdf?d=wef4056631645444ea799ff3803ee17d9~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js