Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Onafhanklike Kontrakteurs en Werkloosheidsversekering43238913/6/2019 2:01:42 PM Onafhanklike Kontrakteurs en Werkloosheidsversekering           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 236http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Onbillike Diskriminasie en Teistering43239413/6/2019 2:08:15 PMOnbillike Diskriminasie En Teistering   US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 574http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Onderrig- en Leerbeleid43238923/6/2019 12:33:24 PM Onderrig- en Leerbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 103http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Oprigting van Regsentiteite en/of Trusts waarin die US belang het of waarby die US betrokke is43240153/7/2019 7:26:14 AM Oprigting van Regsentiteite en/of trust waarin die US belang het of waarby die US betrokke is           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 97http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Ouditfooie432375911/23/2020 12:48:48 PM Finansies Beleid: Ouditfooie           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 11http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Personeel Welwees43238294/12/2019 1:47:11 PM Personeel Welwees           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                                1   Beleideienaar: Hoof(de) van 166http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Persoonlike uitgawes432405011/23/2020 2:11:41 PM Finansies Beleid: Persoonlike uitgawes           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 50http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Plagiaatbeleid ter ondersteuning van Akademiese Integriteit43238373/7/2019 10:05:45 AM Plagiaatbeleid: ter ondersteuning van Akademiese Integriteit           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Om standaarde van akademiese gedrag te stel vir die 228http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Plasing in Studenteverblyf en Indeling by Pendelstudentegemeenskappe145641712/6/2023 7:14:34 AMDoel: Om riglyne vir plasing in studenteverblyf en indeling by pendelstudentegemeenskappe aan die Universiteit Stellenbosch te verskaf Datum van inwerkingstelling: 1 Januarie 2024 83http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Posevaluering: beleid en prosedure43238549/10/2018 1:22:20 PMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 139http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Prestasiebestuursbeleid en -Strategie43238143/7/2019 11:40:40 AM Prestasiebestuursbeleid en -Strategie         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 240http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Privaat telefoonoproepe en internet gebruik43239593/4/2019 12:46:52 PM Finansies Beleid: Privaat telefoonoproepe en internet gebruik           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die finansiële reëls en 19http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Privaatheid: reglement432390911/17/2022 12:34:15 PMOm die Universiteit Stellenbosch se standpunt ten opsigte van en begrip van privaatheidsverwante wetgewing te verwoord; om die privaatheidsverwante verpligtinge van personeel en 102http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Rekordbestuursbeleid43236553/7/2019 12:30:34 PM Rekordbestuursbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 191http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Rektorstoekenning vir voortreflike navorsing43238763/7/2019 12:33:08 PM Rektorstoekenning vir Voortreflike Navorsing           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 29http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Risikobestuursbeleid43237113/7/2019 1:41:27 PM Risikobestuursbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 511http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf