Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Onafhanklike Kontrakteurs en Werkloosheidsversekering50383243/6/2019 2:01:42 PM Onafhanklike Kontrakteurs en Werkloosheidsversekering           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Onbillike Diskriminasie en Teistering50383253/6/2019 2:08:15 PMOnbillike Diskriminasie En Teistering   US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 10http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Onderrig- en Leerbeleid50379583/6/2019 12:33:24 PM Onderrig- en Leerbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 12http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Onderrig- en Leermateriaal50383263/6/2019 2:11:09 PMOnderrig- en leermateriaal           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Ooptoegangspublikasiefonds49483853/4/2019 8:39:53 AM Beleid oor Ooptoegangspublikasiefonds           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 3http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Oprigting van Regsentiteite en/of Trust waarin die US belang het of waarby die US betrokke is.50394873/7/2019 7:26:14 AM Oprigting van Regsentiteite en/of trust waarin die US belang het of waarby die US betrokke is           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 5http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Personeel Welwees50513994/12/2019 1:47:11 PM Personeel Welwees           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                                1   Beleideienaar: Hoof(de) van 8http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Personeelontwikkelingsbeleid50059423/7/2019 7:50:29 AM Opname en monitering van kringtelevisiebeelde en die bewaring en hantering daarvan       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Die forum moet ook verseker dat 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Persoonlike Uitgawes50340243/4/2019 12:44:56 PM Finansies Beleid: Persoonlike uitgawes           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 5http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Plagiaatbeleid ter ondersteuning van Akademiese Integriteit50469013/7/2019 10:05:45 AM Plagiaatbeleid: ter ondersteuning van Akademiese Integriteit           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Om standaarde van akademiese gedrag te stel vir die 5http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Plasing in Koshuise en Luister-, Leer en Leefhuise, asook indeling by PSO-wyke en Klusters50469023/7/2019 10:06:41 AMDie metadoel van hierdie beleid is die optimalisering van die hele leefwêreld van ons studente as belangrike bydraende faktor tot studentesukses Verder is die doel om plasing en 11http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Posevaluering: beleid en prosedure50232559/10/2018 1:22:20 PMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 20http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Prestasiebestuursbeleid en -Strategie50471163/7/2019 11:40:40 AM Prestasiebestuursbeleid en -Strategie         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 9http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Privaat Telefoonoproepe en Internet Gebruik50340253/4/2019 12:46:52 PM Finansies Beleid: Privaat telefoonoproepe en internet gebruik           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die finansiële reëls en 3http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Reis en Verblyf Beleid9517929/25/2019 8:16:03 AM  )LQDQVLHV%HOHLG5HLVHQYHUEO\I     h^ĞůĞŝĚĞŝƐďĞƐŬŝŬďĂĂƌďLJǁǁǁ͘ƐƵŶ͘ĂĐ͘njĂͬƉŽůŝĐŝĞƐ  ϭ ĞůĞŝĚĞŝĞŶĂĂƌ͗,ŽŽĨ 12http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Rekordbestuursbeleid50491393/7/2019 12:30:34 PM Rekordbestuursbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 10http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Rektorstoekenning vir Voortreflike Navorsing50491403/7/2019 12:33:08 PM Rektorstoekenning vir Voortreflike Navorsing           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 3http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Risikobestuursbeleid50491463/7/2019 1:41:27 PM Risikobestuursbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 8http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf