Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Onafhanklike Kontrakteurs en Werkloosheidsversekering3795943/6/2019 2:01:42 PM Onafhanklike Kontrakteurs en Werkloosheidsversekering           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 65http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Onbillike Diskriminasie en Teistering3795613/6/2019 2:08:15 PMOnbillike Diskriminasie En Teistering   US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 101http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Onderrig- en Leerbeleid3795953/6/2019 12:33:24 PM Onderrig- en Leerbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 31http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Onderrig- en Leermateriaal3795963/6/2019 2:11:09 PMOnderrig- en leermateriaal           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 47http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Onthale (slegs in Engels beskikbaar)31492636/11/2021 9:46:37 AMFinance Policy: Entertainment Type of Document: Policy Purpose: The policy organises the defrayal of entertainment from budget and non-budget funds, providing proof and the 29http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Oprigting van Regsentiteite en/of Trusts waarin die US belang het of waarby die US betrokke is3796313/7/2019 7:26:14 AM Oprigting van Regsentiteite en/of trust waarin die US belang het of waarby die US betrokke is           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 30http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Personeel Welwees3796074/12/2019 1:47:11 PM Personeel Welwees           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                                1   Beleideienaar: Hoof(de) van 42http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Personeelontwikkelingsbeleid3796013/7/2019 7:50:29 AM Opname en monitering van kringtelevisiebeelde en die bewaring en hantering daarvan       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Die forum moet ook verseker dat 37http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Plagiaatbeleid ter ondersteuning van Akademiese Integriteit3796123/7/2019 10:05:45 AM Plagiaatbeleid: ter ondersteuning van Akademiese Integriteit           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Om standaarde van akademiese gedrag te stel vir die 46http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Plasing in Koshuise en Luister-, Leer en Leefhuise, asook indeling by PSO-wyke en Klusters3795133/7/2019 10:06:41 AMDie metadoel van hierdie beleid is die optimalisering van die hele leefwêreld van ons studente as belangrike bydraende faktor tot studentesukses Verder is die doel om plasing en 34http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Posevaluering: beleid en prosedure3797439/10/2018 1:22:20 PMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 43http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Prestasiebestuursbeleid en -Strategie3795153/7/2019 11:40:40 AM Prestasiebestuursbeleid en -Strategie         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 44http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Reis en Verblyf (slegs in Engels beskikbaar)31492656/11/2021 9:44:54 AMFinance Policy: Travelling and Subsistence Type of Document: Policy Purpose: The policy contains the rules and regulations of SU and the Receiver of Revenue regarding travelling 13http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Rekordbestuursbeleid3797463/7/2019 12:30:34 PM Rekordbestuursbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 61http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Risikobestuursbeleid3798483/7/2019 1:41:27 PM Risikobestuursbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 126http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf