Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Onafhanklike Kontrakteurs en Werkloosheidsversekering19189913/6/2019 2:01:42 PM Onafhanklike Kontrakteurs en Werkloosheidsversekering           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Onbillike Diskriminasie en Teistering19185673/6/2019 2:08:15 PMOnbillike Diskriminasie En Teistering   US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Onderrig- en Leerbeleid19189923/6/2019 12:33:24 PM Onderrig- en Leerbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Onderrig- en Leermateriaal19190153/6/2019 2:11:09 PMOnderrig- en leermateriaal           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Oprigting van Regsentiteite en/of Trusts waarin die US belang het of waarby die US betrokke is19177413/7/2019 7:26:14 AM Oprigting van Regsentiteite en/of trust waarin die US belang het of waarby die US betrokke is           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Personeel Welwees19214754/12/2019 1:47:11 PM Personeel Welwees           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                                1   Beleideienaar: Hoof(de) van https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Personeelontwikkelingsbeleid19196903/7/2019 7:50:29 AM Opname en monitering van kringtelevisiebeelde en die bewaring en hantering daarvan       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Die forum moet ook verseker dat https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Plagiaatbeleid ter ondersteuning van Akademiese Integriteit19227773/7/2019 10:05:45 AM Plagiaatbeleid: ter ondersteuning van Akademiese Integriteit           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Om standaarde van akademiese gedrag te stel vir die https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Plasing in Koshuise en Luister-, Leer en Leefhuise, asook indeling by PSO-wyke en Klusters19197303/7/2019 10:06:41 AMDie metadoel van hierdie beleid is die optimalisering van die hele leefwêreld van ons studente as belangrike bydraende faktor tot studentesukses Verder is die doel om plasing en https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Posevaluering: beleid en prosedure19183189/10/2018 1:22:20 PMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Prestasiebestuursbeleid en -Strategie19197353/7/2019 11:40:40 AM Prestasiebestuursbeleid en -Strategie         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Rekordbestuursbeleid19183243/7/2019 12:30:34 PM Rekordbestuursbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Risikobestuursbeleid19211533/7/2019 1:41:27 PM Risikobestuursbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf