Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Diensbillikheidsbeleid4521992/26/2019 6:47:08 AMOm gelyke geleenthede en billike behandeling te bevorder wat indiensneming betref Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel Ingeval van geskille ten opsigte van https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Elektroniese Kommunikasiebeleid4522012/26/2019 7:33:31 AMOm ‘n raamwerk te skep waarbinne die Universiteit se Elektroniese Kommunikasiefasiliteite gebruik kan word Viserektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studies https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Erkenning van Vorige Leer (EVL) en Kredietakkumulasie en -Oordrag (KAO)4522048/1/2017 8:23:50 AMUS Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/beleide Om ’n reguleringsraamwerk te voorsien vir die erkenning van vorige leer en kredietakkumulasie en -oordrag aan die Universiteit https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf