Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Uitvoerende Komitee

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Die Uitvoerende Komitee van die Institusionele Forum bestaan uit:

​(a) Die Voorsitter en Ondervoorsitter, en​

(b) Een persoon wat elke drie jaar verkies word deur ​elk van die sektore: Beheer- en Bestuur, Personeel, Studente en Gemeenskap behalwe in die geval van die studentesektor waar 'n persoon elke jaar verkies moet word. 


​​