Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Last modified at 8/26/2021 10:09 AM by Davids, BC, Mev [biancal@sun.ac.za]

​​​​

Eksterne beurse

Alle ander beurse en beurslenings wat deur die Universiteit Stellenbosch geadministreer word, word gehanteer volgens die spesifieke voorwaardes en maatstawwe wat deur die skenkers neergelê is. Hierdie beurse en lenings word deur die personeel van die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings toegewys, waarna die Universiteit se ouditeurs die toewysings nagaan vir voldoening aan die skenker se voorwaardes (soos met alle ander beurstoekennings). Studente is welkom om om finansiële steun binne die vasgestelde tydraamwerk (1 Mei tot 31 Augustus van die jaar wat die studiejaar voorafgaan) aansoek te doen om vir eksterne befondsing in aanmerking te kom.


Nadere besonderhede oor maatskappye en ander skenkers wat finansiële steun aanbied, is in die 2021_(Afr)_BursariesAndLoans(web).pdf
vervat.


ISFAP - Befondsing

 

Die Ikusasa-program vir finansiële bystand aan studente (ISFAP) is 'n regeringsinisiatief om studente uit die baie arm, arm en “verlore middel"-samelewingsektore finansieel by te staan om studieprogramme te volg in skaars vaardighede soos rekeningkunde, aktuariële wetenskappe, ingenieurswese, geneeskunde, fisioterapie en arbeidsterapie.

ISFAP se voorwaardes verg 'n volledige, afgeronde studentesteunprogram om die sukses en gradueringskoerse van “verlore middel"-studente te verbeter deur middel van akademiese en sielkundige bystand sowel as afrigting in lewensvaardighede.

Die interne ISPAF-projekbestuurder aan die Universiteit Stellenbosch administreer die ISFAP-beurse volgens die Program se besondere vereistes.


Gapingsbefondsing as toelae vanaf Departement Hoër Onderwys (DHOO)


Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) het hulle verbind tot gapingsbefondsing uit die staatskas in die vorm van 'n 8%-korting op aangepasde studiegeld vir studente uit huise waar die gesamentlike inkomste R600 000 per jaar of minder is. Korting uit gapingsbefondsing word bereken teen 8% van onderriggeld en verblyf in 'n Universiteitskoshuis.

Studente wat volkostebeurse ontvang, word nie vir gapingsbefondsing oorweeg nie (tensy hulle befondsing vanaf die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente – die NSFAS – ontvang). Studente uit kwintiel 1-, 2- en 3- skole sowel as studente uit huise wat vir maatskaplike toelaes in aanmerking kom, word outomaties vir die gapingskorting oorweeg. Alle ander studente uit huise met 'n bruto inkomste van R600 000 of minder per jaar moet om gapingsbefondsing aansoek doen om daarvoor oorweeg te word.


Departement van Arbeid (DVa) - Beurse


Die Departement van Arbeid stel beurse vir studente met gestremdhede beskikbaar wat bykomend is tot enige ander beurse waarvoor hulle oorweeg mag word. Studente moet by die Departement self vir sodanige beurse aansoek doen.


Funza Lushaka Beurs


Die beursprogram is 'n meerjarige program om onderwys as beroep te bevorder. Beurse is beskikbaar om toelaatbare studente in staat te stel om 'n onderwyskwalifikasie in 'n gebied van nasionale prioriteit te voltooi. Ontvangers van die beurs moet elke jaar aanlyn op die beurs aansoek doen. Die ontvanger moet ook die plasingsinligting elke jaar voltooi.

Lees meer by https://www.eservices.gov.za/