Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

NSFAS

​​​​​​​3303305727_988a90528f_z.jpg


Nationale Student Financial Aid Scheme (NSFAS)


NSFAS is 'n eksterne entiteit. Die Sentrum vir Beurse en Lenings administreer die finansiering en volg slegs die instruksies van NSFAS.


NEEM KENNIS

Let daarop dat NSFAS vanaf 2021 slegs toelaes aan studente in geakkrediteerde akkommodasie sal uitbetaal. Die universiteit het reeds met 'n verhuurder 'n proses begin om hul akkommodasie te registreer en 'n proses van akkreditasie te begin.

Besoek www.maties.com> akkommodasie> privaat akkommodasie vir meer inligting oor akkreditasie van akkommodasie.​​

Enige navrae kan gerig word na epos:privateaccomm@sun.ac.za.


Terugbetaling van u gesin se eie bydrae

Die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SBL) mag 'n terugbetaling van u gesin se bydrae of gedeelte van hul betaling goedkeur, slegs indien u studentegeldrekening vereffen is (toon 'n saldo van nul) nadat ons u gesin se bydrae van die bedrag wat is op datum van NSFAS ontvang. Let daarop dat NSFAS per student verskeie betalings deur die jaar maak. Studente moet 'n bewys van hul gesin se betaling per e-pos en die ingevulde bankbesonderhede aan SBL stuur by die volgende e-posadres: nsfas@sun.ac.za met die titel hierbo.

 

Krediet op die studentegeldrekening

Die kredietsaldo wat deur die korting op u akkommodasie veroorsaak word, word aan NSFAS terugbetaal. Let daarop dat u voedseltoelae ook aangepas sal word in terme van die nasionale riglyne vir voedseltoelae aan ontvangers van NSFAS-beurse. Alle studente wat in privaat akkommodasie of by hul ouers tuisgaan, ontvang 'n maksimum toelae van R1,500 per maand vir kos. Aanpassings sal aangebring word vanaf die datum dat u u US-woning verlaat het. Krediete wat as gevolg van hierdie aanpassings veroorsaak is, word aan NSFAS terugbetaal en is nie beskikbaar vir studente om aan kos te spandeer nie. Krediete wat veroorsaak is as gevolg van die staking van modules sowel as ander aanvullende befondsing, word gereserveer en aan NSFAS terugbetaal.

NSFAS-toelaes 2021

Let op die onderstaande inligting met betrekking tot die toelaes vir 2021.

1. Toelaes vir privaat akkommodasie sal langer neem, aangesien die inligting wat verstrek word, geverifieer moet word.

2. Studente wat die beperkte NSFAS-befondsing ontvang (diegene wat aanvanklik voor 2018 gefinansier is), sal slegs hul toelaag ontvang totdat ons hul studiekoste kan bepaal om die balans uit te betaal

Die jaarlikse verdeling van die NSFAS-toelae vir 2021 is as volg:

ToelaagJaarlikse Bedrag 
KampusMaande/ Betalings Selfsorg VerblyfVerblyf met etes
Privaat verblyfHuis
Studie Materiaal (eenmalig)
R5 200.00Stellenbosch & Tygerberg1R5 200.00R5 200.00R5 200.00R5200.00
Akkommodasie (Maks)R56 166.00Stellenbosch10R5 617.00
Tygerberg11R5 106.00
Leeftoelaag
R15 000.00Stellenbosch10R1 500.00R1 500.00R1500.00
Tygerberg11R1 364.00R1 364.00R1364.00
Insident Toelaag
R2 900.00Stellenbosch10R290.00 
R3 190.00Tygerberg11R290.00 
Reistoelaag
R7 500.00Stellenbosch10R750.00
Tygerberg11R682.00


Toelaes word vir onderskeidelik 10 maande (Maart tot Desember) en 11 maande (Januarie tot November) betaal vir studente van Stellenbosch en Tygerberg. 

W26084 Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Engels) -2022-01.jpg
Vergroot kaart hier en verwys na sleutel hieronder vir meer informasie:​

Prospective 
(1st) Year student​

Undergraduate 
Senior student​

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-02.jpg
Letters
 1. First Year Merit Bursary​
  http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={B55EBAFB-8650-4353-8171-D454E31F95D6}&file=Merit%20Awards%20Junior.pdf&action=default
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Letters
 1. Senior​ Merit Bursary​
  http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5B018277-A3AC-4CE8-96A5-FF31E32686F7}&file=Merit%20Awards%20Senior.pdf&action=default​
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-03.jpg
NSFAS APPLY NOW 
http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/funding-opportunities 

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Look out for your 
sun survey
 1. You will receive this letter per email.​

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-04.jpg

More funding options

 1. NSFAS – encourage to apply
  http://www.nsfas.org.za

 2. 2021 NSFAS Allowances
  http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={A1130592-6689-4D13-9C75-F87E26DA4862}&file=2021.02.02_NSFAS%20Allowances_(1)_BiancaD.pdf&action=default

 3. Explain accommodation allowance rules
  http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={B8263E1E-46C8-4945-9875-B039FE2B1586}&file=NSFAS%202021%20DHET%20BURSARY%20PAYMENT%20PROCESS.pdf&action=default

 4. Visit the CUBL website:
  www.sun.ac.za/cubl

 5. NSFAS enquiries
  http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={F701376A-2A22-46A9-B6CC-9FFD267A81E4}&file=NSFAS@sun.ac.za%20Mailbox.pdf&action=default​

 6. NSFAS Capped 2021 information
  http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3C457EFD-6CBE-4407-A84A-F000311CBFD2}&file=2020%20NSFAS%20Capped%20BD16022021.pdf&action=default

 7. Registration fees for 2022
  http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={57E2F35F-EA86-4366-B34B-AACDE2684067}&file=2022%20Registration%20Student%20Fees%20Information%20Final.pdf&action=default​


Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Reminder
 1. Reminder to apply for funding:
  http:// www.maties.com​
 2. Invitation to information session:
  www.sun.ac.za/cubl
 3. Financial planning workshop invitation:
  www.sun.ac.za/cubl
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-05.jpgLook out for your 
sun survey
 1. You will receive this letter per email.
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Letters
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-06.jpgReminder
 1. Reminder to apply for funding
  http://www.maties.com

 2. NSFAS Timelines
  NSFAS Timeline 12032021_BD.pdf

 3. Information Sessions 
  Link to website upload to be posted after every event

 4. Financial Planning Workshop:
  Link to website upload to be posted after every event​
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Letters


Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-07.jpg

DEADLINE
Reminder to apply for funding
http://www.maties.com


Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Letters
 1. Funza Lushaka General Information​
  http://www.funzalushaka.doe.gov.za/Home
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-08.jpg

NSFAS APPLY NOW 
http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/funding-opportunities 


​​Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Deadline
http:// www.maties.com
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Letters

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Letters
 1. Senior Merit Bursary
  http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5B018277-A3AC-4CE8-96A5-FF31E32686F7}&file=Merit%20Awards%20Senior.pdf&action=default
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Award letter
​Outcome will be made availible at this time
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Deadline
http:// www.nsfas.gov.za​
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Award letter
Outcome will be made available at this time.​

​​


Vir selfoon gebruikers druk HERE​​

Studente met gestremdhede​


Die Universiteit Stellenbosch verwelkom studente met gestremdhede of spesiale leerbehoeftes. U kan die Ongeskiktheidseenheid skakel by +27 (0) 21 8084707, of besoek www.sun.ac.za/cscd vir meer inligting. U kan ook u fakulteit kontak vir hulp.
Die Ongeskiktheidseenheid vorm deel van die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO) en die fisiese adres is Victoriastraat 37, Den Stellenbosch.

Klik op hierdie SKAKEL na die webwerf van Dissabiliteitseenheid. Sien die verskillende kategorieë​


Die Sentrum vir Beurse en Lenings werk nou saam met die Ongeskiktheidseenheid en NSFAS (Nasionale Studente Finansiëlehulpskema) om te help met befondsing vir studente met gestremdhede of spesiale leerbehoeftes.

Vir u gerief, klik asseblief op die skakel na die NSFAS webwerf, www.nsfas.org om aansoek te doen vir finansiële hulp.
Wanneer u aansoek doen om finansiële hulp, moet u die NSFAS Disavility Annexure vorm voltooi en dit op u profiel oplaai met al die ondersteunende dokumente.

U is welkom om ons Kliëntedienssentrum by 021 8089111 te skakel vir hulp.