Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

​​​BURSARY AND LOANS SITE BANNERS (1).jpg ​

Visie en Missie

Die mandaat van die kantoor vir voorgraadse beurse en lenings sluit aan by die volgende institusionele beginsels rakende finansiële
ondersteuning aan studente:


  •      Verbetering van studentesukses deur finansiële ondersteuning
  •      Bevordering van studentediversiteit deur beurse aan studente uit onder meer die aangewese rassegroepe en sosio-ekonomies     
         benadeelde omgewings, en aan studente met gestremdhede toe te ken

  •      Verbetering van akademiese uitnemendheid deur aantreklike finansiële ondersteuning aan topstudente te bied; en

  •      Befondsingsondersteuning aan finansieel behoeftige studente