Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Tipe befondsing

​​​​​Stellenbosch-University-students-2-1200x340.jpg

Universiteit​ Stellenbosch Befondsing​


                                                                                                                               5.png​​

                                                                                                                        KYK NA ONS 2020 OPEDAG 

                                                                                                                       POWERPOINT AANBIEDING


Geen student se finansiële situasie behoort hulle te verhoed om aan die Universiteit Stellenbosch in te skryf nie. Daar is verskeie befondsingsmoontlikhede beskikbaar om te verseker dat studente dit kan bekostig om hier te kom studeer. Hulle moet net eers toelating tot die Universiteit kry. Beurse en lenings word nie net op grond van finansiële behoefte toegeken nie;
akademiese meriete word ook in ag geneem.

Ons moedig alle voornemende studente wat voorwaardelik tot 'n studieprogram toegelaat is om die verskillende befondsingsmoontlikhede te ondersoek waarvoor hulle in aanmerking mag kom.


Let op: Beurse en lenings sluit ook befondsing deur eksterne skenkers en staatsbefondsingsinisiatiewe in.

        ​​Die volgende kategorieë kwalifiseer nie vir finansiële ondersteuning nie:  

            • ​​​​​​​​​​​              ​​​​​​​​​ Spesiale studente wat toegelaat is vir kursus
            • ​​​​​​​​​​​​​​​               Studente wat tweede B-graad studeer en
            •                ​Studente wat nie RSA-burger is nieE-AANSOEKFASE


                                                                                                                                   7.png

                                                       1. Proses

 

LET WEL: Slegs voornemende studente wat reeds hul studentenommers ontvang het, kan aanlyn aansoek doen vir beurse en lenings.

Besoek ons ​​Maties webwerf: http://www.sun.ac.za/afrikaans/maties/Pages/BursariesAndLoans-HowDoIApply
om aansoek te doen vir finansiële bestuur deur die US.

                                                                                                                                    8.png

2. Dokument Vereistes

(verskaf slegs die dokumente wat van toepassing is op jou huishoudelike situasie)


Documents RequiredDocument Description
All Students
National ID CopyID DOCUMENT
Curriculum Vitae (CV)SHORT CV
Consent Form
Application Form (If no online application)UG BURSARY APPL FORM
Student Applying for Funds with Separate Application Forms
Russel Botman BeursfondsFORM RUSSEL BOTMA
Piet Neethling Educational Trust-LoanFORM PIET NEETHLING
Eersterivier Bursary LoanFORM EERSTERIVIER
Old Mutual LoanFORM OLD MUTUAL
Dippenaar Family TrustFORM DIPPENAAR FAMILY
DW AckermannFORM DW ACKERMANN
Doris CrossleyFORM DORIS CROSSLEY​
Vlakte BursaryFORM VLAKTE
Du Toit Hugenote BeursFORM HUGENOTE
Students whose parent(s) or guardian(s) are still alive
National ID copiesID DOCUMENT FATHER
ID DOCUMENT MOTHER
ID DOCUMENT GUARDIAN 1
ID DOCUMENT GUARDIAN 2
Estranged Parents
Affidavit confirming the estrangement of the parent(s).AFFIDAVIT OF ESTRANGEMENT
Students with deceased parent(s)
Death certificate(s)DEATH CERTIFICATE FATHER
DEATH CERTIFICATE MOTHER
Divorced or Separated Parents
Divorce SettlementDIVORCE DECREE
PROOF OF PARENT SEPARATION
Maintenance AgreementMAINTENANCE AGREEMENT
Co-dependents
Proof of Registration at UniversityPROOF OF REG SIBLING 1
PROOF OF REG SIBLING 2
PROOF OF REG SIBLING 3
SASSA Recipient
Proof of SASSA.STUDENT PROOF OF SASSA
Disabled Applicant
Medical certificate and Proof of SASSA Disability grant.MEDICAL CERTIFICATE
STUDENT PROOF OF SASSA DISABILITY
Late Application
Proof of Admittance by faculty dean after 11 October.PROOF LATE ADMISSION


    Gebruik die onderstaande formaat as u dokumente na BLinfo@sun.ac.za stuur
    o Die lêernaam moet “Studente Nommer_Dokument Beskrywing” (bv. 12345678_UG BEURS-AANSOEKVORM) wees
    o Die onderwerp per e-pos moet ALLEEN die studentenommer wees! (bv. 12345678)


Alle studente moet 'n aanlyn-aansoek voltooi voordat hulle dokumentasie aanstuur.


6.png

 3. Aansoekvorms vir eksterne befondsing

Besoek Vorms Bladsy vir aansoekvorms van eksterne beurs/leningsgeleethede.


BEURSE EN BEURSLENINGS WAT OP GROND VAN FINANSIËLE BEHOEFTIGHEID TOEGEWYS WORD


Byna alle beurse en beurslenings wat deur die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings geadministreer word, word op grond van finansiële behoeftigheid toegewys. Nietemin moet voornemende studente wat vir finansiële steun van enige aard in aanmerking wil kom, toon dat hulle die potensiaal het om met sukses te studeer (d.w.s. deur toelating tot 'n studieprogram aan die Universiteit te bekom). Studente wat hulle studies wil voortsit, moet aan die akademiese vereistes voldoen vir die soort finansiële steun wat hulle vir 'n vorige studiejaar aan die Universiteit Stellenbosch ontvang het.

In al hierdie gevalle pas die Universiteit die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente (NSFAS) se middeletoets toe om aansoekers se relatiewe behoeftigheid te bepaal.

 

BEURSE EN BEURSLENINGS WAT OP GROND VAN AKADEMIESE MERIETE TOEGEWYS WORD


Bykomend tot behoeftigheidsbeurse stel ons ook merietebeurse beskikbaar; dit wil sê, wat op grond van akademiese prestasie in opeenvolgende jare toegeken word. Dan is daar ook nog werwingsbeurse, wat ten doel het om die voorste bruin, swart en Indiërstudente te lok.
 

BEURSE WAT DEUR EKSTERNE SKENKERS TOEGEWYS WORD


Die Universiteit Stellenbosch ontvang befondsing vanaf eksterne skenkers wat vir beurse en lenings vir voorgenome sowel as voortgesette studies toegedeel moet word volgens bepaalde vereistes en voorwaardes wat deur die skenker gestel word.


BEURSE WAT DEUR DIE STAAT TOEGEWYS WORD


NSFAS

Die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente (NSFAS) is 'n regeringsinisiatief wat fokus op finansiële steun aan finansieel behoeftige studente uit die arm en “verlore middel"-samelewingsektore.

Vir die vyf jaar vanaf 2018 gaan die NSFAS ook die staat se invoering van “volledig gesubsidieerde gratis hoër onderwys en opleiding vir arm en werkersklas-Suid-Afrikaners" administreer.

Klik hier vir meer inligting oor NSFAS-befondsing

 

ISFAP

Die Ikusasa-program vir finansiële bystand aan studente (ISFAP) is 'n regeringsinisiatief om studente uit die baie arm, arm en “verlore middel"-samelewingsektore finansieel by te staan om studieprogramme in skaars vaardighede te volg.

Vir meer inligting oor befondsing deur ISFAP hier​

 


dg7izeijn0v3ekmipwgi.jpg