Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Capitec Lenings

​​​​​​​​​

Capitec.PNGFinancing By Logo Safe Area_848px(W) sRGB-01 (002) Capitec.png

Capitec het saamgespan met die Universiteit Stellenbosch, Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SBL) om prima rentekoerslenings aan mense wat voorgraadse studies wil volg aan te bied. 


Krediet vir onderwys: gereelde vrae 


Wat is krediet vir opvoeding?


Dit is krediet wat oor 'n lang termyn teen 'n afslagrentekoers aangebied word, wat spesifiek gebruik word om vir onderwys te betaal. Jy kan slegs deur die Universiteit van Stellenbosch HIER​ aansoek doen. Indien jy kwalifiseer en jou krediet goedgekeur word, sal Capitec die geld direk aan die Universiteit van Stellenbosch betaal vir jou.​


Wat is die voordele?

Jy kan tot R250 000 oor 84 maande kry en 'n afslag- en vaste rentekoers vir die termyn van jou lening geniet. Bespaar tyd deur aanlyn aansoek te doen en kry jou aanbod binne 5 minute - jy hoef nie 'n tak te besoek nie.  

Daar is geen lang wagperiodes nie - die betaling word binne 24 - 48 uur gemaak en jy hoef nie verdere betalings te maak nie, aangesien die krediet direk aan die universiteit vir jou betaal word.


Wat is die maksimum bedrag waarvoor ek kan kwalifiseer?

Die termyn en bedrag waarvoor u kan kwalifiseer, is gebaseer op die aansoeker se persoonlike kredietprofiel, inkomstebesonderhede en bekostigbaarheid: 

 • As jy maandeliks betaal word, kan jy vir tot R250 000 kwalifiseer. 
 • As jy twee weke betaal word, kan jy vir tot R12 000 kwalifiseer.
 • As jy weekliks betaal word, kan jy vir tot R50 000 kwalifiseer. 


Wie kwalifiseer?

Om aansoek te doen vir krediet, moet die aansoeker (jy of jou ouer/s, voog of borg wat namens jou aansoek doen) permanent in diens wees, 18 jaar of ouer en 'n geldige Suid-Afrikaanse ID-dokument/slim ID-kaart hê. 

'n Faktuur van die Universiteit van Stellenbosch, nie ouer as 30 dae nie, is nodig om jou aansoek te verwerk. Die kredietassessering sal gebaseer wees op ons krediettoelaagreëls en die aansoeker se persoonlike kredietprofiel en bekostigbaarheid.

Voosien die volgende:
 • Die aansoeker se jongste 3 agtereenvolgende salarisstrokies,
 • 'n Bankstaat wat jou jongste 3 agtereenvolgende salarisdeposito's toon (slegs as jou salaris nie in jou Capitec-rekening inbetaal word nie) 
 • Geen bewys van woonadres is nodig nie; u kan egter gevra word om stawende dokumente te verskaf om u aansoek te voltooi. Vir meer inligting, besoek capitecbank.co.za.​​

Hoe sal ek weet vir hoeveel ek kwalifiseer? 

Klik hier en voltooi 4 maklike stappe om te sien hoeveel jy kan kwalifiseer.

Moet ek 'n Capitec-kliënt wees om aansoek te doen?

Nee, jy hoef nie 'n Capitec-kliënt te wees om aansoek te doen nie.

Kan ek my bestaande lening aan Capitec skuif?

Jy kan nie krediet gebruik om 'n bestaande lening te vereffen nie. 

Maar as die bestaande lening op jou kredietburoprofiel vertoon word en jy kwalifiseer vir 'n Capitec-lening of fasiliteit, 
kan dit met die opbrengs vereffen  word. ​


Watter dokumente word benodig?

Jy het die volgende dokumente nodig: 

 • 'n Standaardfaktuur of kwotasie van die Universiteit van Stellenbosch, nie ouer as 30 dae nie 
 • ​Geldige Suid-Afrikaanse ID-dokument/slim-ID-kaart (moet 18 jaar of ouer wees). Indien jou naam en/of van verskil van jou identifikasiedokument, sal 'n huweliksertifikaat, egskeidingshofbevel of naamsveranderingsbrief vereis word) 
 • ​Jou nuutste 3 agtereenvolgende salarisstrokies 
 • 'n Bankstaat wat jou jongste 3 agtereenvolgende salarisdeposito's toon (slegs as jou salaris nie in jou Capitec-rekening inbetaal word nie) 
 • Geen bewys van woonadres is nodig nie; u kan egter gevra word om stawende dokumente te verskaf om u aansoek te voltooi​


Waarheen kan ek my navrae rig? 

Jy kan Capitec by 0860 88 88 40 bel. 

Maandag – Vrydag 8:00 – 6pm of 
Saterdae 08:00 – 1pm 

Om aansoek te voltooi klik HIER​

​​