​​​​​​​​​​​​​BELEIDE EN HULPBRONNE


Die Eenheid vir Gestremdhede word gerig deur US-beleide, waarvan ons sommige hier onder beskikbaar maak. Ons het ook ander hulpbronmateriaal saamgestel om mense met gestremdhede te ondersteun.

 ​

Beleide en verslae

Die US se TaalbeleidDie US se Beleid oor Gestremdheidstoegang
Die Veldtogverslag oor die Beleid oor Gestremdheidstoegang#NoLimitSU-verslag
#NoLimitSU-veldtogmetingsverslagDie US se Loslitdagverslag


Hulpbronne

Riglyne vir dosente oor die insluit van studente met visuele gebreke
Riglyne vir die onderr​​ig van studente met gehoorgestremdhede
Inklusiewe organisasies maak sakesinEenheid vir Gestremdhede se 10-jaar-gedenkboekie
Blinde rekenaarwetenskaplike maak die onmoontlike moontlikInty​dse onderskrifte kan dowe studente se u​​niversiteitservaring transformeer
'Facing Disability'-artikel in Kampusnuus (kyk bladsye 8 en 9)Eenheid vir Gestremdhede inligtingspamflet
 Outismespektrumsteuring (OSS)
​​Hulpbronne in Stellenbosch vir ​mense met gestremdhede
Studente-ervaringvideo met US-student, Lathi Msi
S​​tude​nte-ervaringsvideo met US-student, Luigia Nicholas​ (1)
​S​​tude​nte-ervaringsvideo met US-student, Ilze Aaron
S​​tude​nte-ervaringsvideo met US-student, Luigia Nicholas​ (2)
​​
​S​​tude​nte-ervaringsvideo met US-student, Luigia Nicholas​ (3)​

2020 Jaar van Gestremdheid

2020 Jaar van Ges​tremdheid-boekie