Earth Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

Vakke aangebied deur die Departement Aardwetenskappe

(kliek op onderwerp om meer te lees)

1e jaar:

Geo-omgewingswetenskap 154, Inleiding tot Aardstelselwetenskap

Aardwetenskap veldvaardighede 172

 

2e jaar:

Geologie 224 Inleiding tot mineralogie

Geologie 244, Fisiese Wetenskappe en strukturele Aarde geologie

Geologie 254, optiese mineralogie en Petrografie

Aardwetenskap Veldvaardighede 272

Omgewingsgeochemie 214, Inleiding tot Omgewingsgeochemie

 

3e jaar:

Geologie 314, Stollingspetrologie

Geologie 324, Sedimentologie en Stratigrafie

Geologie 344, Ekonomiese geologie

Geologie 354, Metamorfe Petrologie en Tektoniek

Aardwetenskap Veldvaardighede 374

Omgewingsgeochemie 314, Omgewingsgeochemie

 

 

 

Vakke aangebied deur ander departemente

1e jaar:

Chemie 124, fundamentele beginsels van chemie I

Chemie 144, fundamentele beginsels van chemie II

Rekenaarvaardigheid 171, Inleiding tot algemene rekenaargebruik

Geo-omgewingswetenskap 124, Inleiding tot Menslike-Omgewings stelsels

Wetenskapkommunikasievaardighede 172, Basiese beginsels

Fisika 114, Inleidende fisika A

Fisika 144, Inleidende fisika B

Fisika (Bio) 134, Inleidende Fisika vir Biologiese Wetenskappe A

Fisika (Bio) 154, Inleidende Fisika vir Biologiese Wetenskappe B

Wiskunde 114, Calculus

Wiskunde 144, Calculus en Lineêre Algebra

Wiskunde (Bio) 124, Wiskunde vir Biologiese Wetenskappe

Biologie 124, Selbiologie

 

2e jaar:

Rekenaarvaardigheid 272

Biologie 144, Biodiversiteit en Ekologie

Chemie 234, Anorganiese chemie

Chemie 254, Fisiese chemie

Chemie 264, Analitiese Chemie

Geografiese Inligtingstegnologie 211, Aard Observasie

Geografiese Inligtingstegnologie 241, Ruimtelike Data Bestuur

Geografiese Inligtingstegnologie 242, Digitale Fotogrammetrie

Geografie en Omgewingstudie 214, Geografiese Inligtingstelsels

GeogGeografie en Omgewingstudie 265 Omgewingstudie

 

3e jaar:

Rekenaarvaardigheid 372

Biodiversiteit en Ekologie 224

Chemie 234, Anorganiese chemie

Chemie 254, Fisiese chemie

Chemie 264, Analitiese Chemie

Geografie en Omgewingstudie 258 Omgewingstudie

Geografiese Inligtingstegnologie 311 Ruimtelike Data verkryging

Geografiese Inligtingstegnologie 312, Ruimtelike Analise

Geografiese Inligtingstegnologie 341 Ruimtelike Modellering

Geografiese Inligtingstegnologie 342, Aard Observasie

Grondkunde 214, Inleiding tot Grondkunde