Sport Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Gemeenskapsinteraksie

 

ComInt.jpg 

Gemeenskapsinteraksie in die Departement Sportwetenskap berus hoofsaaklik in Tipe 2 en Tipe 4 kategorieë (sien Tabelle 1 & 2). Studente is grotendeels betrokke in Tipe 2 aktiwiteite, waar onderrig en leer gekombineer word met praktiese toepassings. Die gemeenskapsvennote sluit in MatieSport, gemeenskaplike sportklubs, individuele kliënte, nie-winsgewende organisasies, skole en die Wes-Kaapse Onderwysdepartement.

Personeel is grotendeels betrokke by Tipe 4 aktiwiteite waar hulle vrywillig hul tyd aanbied in hul vakgebied. Dit sluit in, onder andere,  span- of klubbestuur, sportwetenskapdienste, afrigting, administratiewe dienste, mentorskap en leierskap.