Sport Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak ons

 

IMG_6343.kleinjpg.jpg 

 

Google kaart en aanwysings

Kampuskaart

Koördinate:   33°56'25"S   18°52'16"E  

Algemene navrae

person-icon.png      Mimi Botha 

phone-icon.png      +27 21 808 4915

printer.png     +27 21 808 4817

 mail-icon2.png      mimbotha@sun.ac.za

 

Posadres

Sportwetenskap

Universiteit Stellenbosch

Privaatsak X1

Matieland, 7602

Suid-Afrika

Finansiële en Keuringsbeampte

 person-icon.png      Carien Uys

 phone-icon.png      +27 21 808 4723

printer.png       +27 21 808 4817

 mail-icon2.png        carienjvr@sun.ac.za

 

Fisiese adres

Kamer 329

Sportwetenskap-gebou

(agter DF Malan Gedenksentrum)

Coetzenburgstraat, Coetzenburg

Stellenbosch, Suid-Afrika