Genetics
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Planteteelt

​​​414 (16) Tegnieke in planteteelt (3L, 3P)

Doelstellings in planteteelt; voortplantingswyses in plante; sel- en weefselkultuur; teeltplanne vir self- en kruisbestuiwende gewasse; die benutting van basterkrag; mutasieteling; insek- en siekteweerstandsteling; variasies in chromosoomgetal en die benutting daarvan in ʼn teelprogram; plantetelersregte. 

Buigsame assessering.

S Genetika 344​

Module koördineerder: Mnr WC Botes

Dosent: Mnr WC Botes


444 (16) Kwantitatiewe kenmerke en seleksiemetodes (3L, 3P)

Komponente van fenotipiese en genetiese variansie in selfbestuiwende gewasse, kruispopulasies en kruisbestuiwende gewasse; die rol van koppeling en rekombinasie; proefontwerp en data-ontleding; seleksiemetodes en die voorspelling van seleksievordering; indeksseleksie; genotipe-omgewing-interaksie; kartering van gene vir kwantitatiewe kenmerke met behulp van merkergene; merker-gesteunde seleksie.

Buigsame assessering.

V Genetika 414

Module koördineerder: Mnr WC Botes

Dosent: Mr WC Botes