Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Vergenoeg Besoekersreëls43239213/8/2019 11:19:03 AM Vergenoeg Besoekersreëls         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 114http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Vergoedingsbeleid43237144/12/2019 1:15:05 PM Vergoedingsbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 202http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Verhuring en/of aanwending van US fasiliteite vir byeenkomste43240113/8/2019 11:24:50 AM Verhuring en / of aanwending van US fasiliteit vir byeenkomste           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies BELEID VIR DIE VERHURING EN/OF AANWENDING VAN 94http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Verhuring van sportfasiliteite aan buitegroepe432380111/23/2020 2:26:19 PMVerhuring van Sportfasiliteite aan Buitegroepe US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid 24http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Verkryging van goedere en dienste432378111/23/2020 11:28:58 AM Finansies Beleid: Verkryging van Goedere en Dienste           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 84http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Verpligte Selfargivering van Navorsingsuitsette43237373/8/2019 11:32:22 AM Verpligte Selfargivering van Navorsingsuitsette           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 107http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Versekeringseise: riglyne en prosedures432376111/23/2020 12:48:10 PM Finansies Beleid: Versekeringseise: riglyne en prosedures           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid vervat alle inligting met betrekking 40http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Versoeke vir Tjek en Elektroniese Betalings (slegs in Engels beskikbaar)432378311/15/2021 8:15:07 AMFinance Policy: Requests for Cheque or Electronic Payments Type of Document: Policy Purpose: The policy contains the rules and regulations of SU with regard to requisitions for 55http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Visuele Regstelling432374212/10/2021 2:05:52 PM Visuele Regstellingsbeleid       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies    1   Eienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer.  2 91http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Volkoste beleid: Kosteberekening en Prysvasstelling van Navorsings- en Navorsingsverwante Toekennings en Kontrakte25026663/13/2023 12:48:47 PMOm ’n standaard-volkosteberekeningsbasis neer te lê waarvolgens koste bereken word wat met navorsing en navorsingsverwante toekennings en kontrakte aan die US verband hou 30http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Volkoste vir navorsing en navorsingsverwante kontrakte432388211/23/2020 2:26:46 PM Finansies Beleid: Volkoste vir navorsing en navorsingsverwante kontrakte           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Goedgekeur deur die US Raad: 19 April 2010 32http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Voordelebeleid43240393/8/2019 11:35:13 AM Voordelebeleid       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 239http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Voorkoming van Nepotisme43236993/8/2019 11:37:43 AM Voorkoming van Nepotisme           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 143http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Voorskrifte oor Wagwoorde43238333/8/2019 11:39:11 AMVoorskrifte oor Wagwoorde           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 144http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Vrystelling van Saamgestelde Onderriggelde vir Studie aan die US43237253/5/2019 8:08:11 AM Menslike Hulpbron Beleid: Vrystelling van saamgestelde onderriggelde vir studie aan die US           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 118http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Webregulasie43237463/8/2019 2:14:51 PMWebregulasie US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 93http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Wysigingswet op wissels rakende die kruising van tjeks43240463/5/2019 10:29:04 AM Finansies Beleid: Wysigingswet op wissels rakende die kruising van tjeks           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat inligting soos 13http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf