Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Vereistes waaraan Krediteure Fakture moet Voldoen vir Betaling19234393/5/2019 7:49:39 AM Finansies Beleid: Vereistes waaraan krediteure fakture moet voldoen vir betaling           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies FAKTURE VANAF ‘N INSTANSIE AAN DIE https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Vergenoeg Besoekersreëls19182803/8/2019 11:19:03 AM Vergenoeg Besoekersreëls         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Vergoedingsbeleid19211564/12/2019 1:15:05 PM Vergoedingsbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Verhuring en/of aanwending van US fasiliteite vir byeenkomste19182793/8/2019 11:24:50 AM Verhuring en / of aanwending van US fasiliteit vir byeenkomste           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies BELEID VIR DIE VERHURING EN/OF AANWENDING VAN https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Verkryging van Goedere en Dienste19234403/8/2019 11:26:37 AM Finansies Beleid: Verkryging van Goedere en Dienste           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Verpligte Selfargivering van Navorsingsuitsette19234413/8/2019 11:32:22 AM Verpligte Selfargivering van Navorsingsuitsette           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Versekeringseise: Riglyne en Prosedures19234423/5/2019 7:51:56 AM Finansies Beleid: Versekeringseise: riglyne en prosedures           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid vervat alle inligting met betrekking https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Versoeke vir Tjek- of Elektroniese Betaling19234444/8/2019 7:41:27 AM Finansies Beleid: Versoeke vir Tjek- of Elektroniese Betaling           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die US se reëls en regulasies https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Volkoste vir Navorsing en Navorsingsverwante Kontrakte19234463/5/2019 7:54:09 AM Finansies Beleid: Volkoste vir navorsing en navorsingsverwante kontrakte           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Goedgekeur deur die US Raad: 19 April 2010 https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Voordelebeleid19185523/8/2019 11:35:13 AM Voordelebeleid       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Voorkoming van Nepotisme19186623/8/2019 11:37:43 AM Voorkoming van Nepotisme           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Voorskoote19234473/5/2019 7:56:56 AM Finansies Beleid: Voorskotte           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Voorskrifte oor Wagwoorde19226633/8/2019 11:39:11 AMVoorskrifte oor Wagwoorde           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Vrystelling van Saamgestelde Onderriggelde vir Studie aan die US19206853/5/2019 8:08:11 AM Menslike Hulpbron Beleid: Vrystelling van saamgestelde onderriggelde vir studie aan die US           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Webregulasie19242223/8/2019 2:14:51 PMWebregulasie US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Wysigingswet op Wissels rakende die Kruising van Tjeks19242683/5/2019 10:29:04 AM Finansies Beleid: Wysigingswet op wissels rakende die kruising van tjeks           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat inligting soos https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf