Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Vergenoeg Besoekersreëls43239213/8/2019 11:19:03 AM Vergenoeg Besoekersreëls         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 64http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Vergoedingsbeleid43237144/12/2019 1:15:05 PM Vergoedingsbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 147http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Verhuring en/of aanwending van US fasiliteite vir byeenkomste43240113/8/2019 11:24:50 AM Verhuring en / of aanwending van US fasiliteit vir byeenkomste           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies BELEID VIR DIE VERHURING EN/OF AANWENDING VAN 65http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Verpligte Selfargivering van Navorsingsuitsette43237373/8/2019 11:32:22 AM Verpligte Selfargivering van Navorsingsuitsette           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 63http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Versoeke vir Tjek en Elektroniese Betalings (slegs in Engels beskikbaar)432378311/15/2021 8:15:07 AMFinance Policy: Requests for Cheque or Electronic Payments Type of Document: Policy Purpose: The policy contains the rules and regulations of SU with regard to requisitions for 24http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Visuele Regstelling432374212/10/2021 2:05:52 PM Visuele Regstellingsbeleid       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies    1   Eienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer.  2 21http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Voordelebeleid43240393/8/2019 11:35:13 AM Voordelebeleid       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 177http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Voorkoming van Nepotisme43236993/8/2019 11:37:43 AM Voorkoming van Nepotisme           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 101http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Voorskrifte oor Wagwoorde43238333/8/2019 11:39:11 AMVoorskrifte oor Wagwoorde           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 82http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Vrystelling van Saamgestelde Onderriggelde vir Studie aan die US43237253/5/2019 8:08:11 AM Menslike Hulpbron Beleid: Vrystelling van saamgestelde onderriggelde vir studie aan die US           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 72http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Webregulasie43237463/8/2019 2:14:51 PMWebregulasie US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 59http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf