Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

SOS Publikasiefondse19214533/5/2019 7:22:03 AM Finansies Beleid: SOS publikasiefondse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Selfone en Datakaarte: beleid en prosedures19182733/5/2019 6:32:54 AM Finansies Beleid: Selfone en datakaarte: beleid en prosedure           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies BELEID EN PROSEDURE MET BETREKKING TOT SELFONE https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Skakeling met Bankinstellings19214484/9/2019 7:40:19 AM Finansies Beleid: Skakeling met bankinstellings           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Skenkings en Skenkingskwitansies19214493/5/2019 7:17:09 AM Finansies Beleid: Skenkings en skenkingskwitansies           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Skep van nuwe kostepunte19185836/22/2020 8:52:25 AMFinansies Beleid: Skep van nuwe kostepunte US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Sluit van kostepunte19185876/22/2020 8:49:57 AMFinansies Beleid: Sluit van kostepunte US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Spesiale Leerstoele wat 'n Spesifieke Navorsingsfokus het en van Eksterne Befondsing Afhanklik is.19178403/8/2019 9:32:43 AM Spesiale Leerstoele Wat 'n Spesifieke Navorsingsfokus het en van Eksterne Befondsing Afhanklik is         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Spesiale Navorsingskema (SOS) vir Navorsing: Aanwending van 'n gedeelte van die Navorsingsfonds19214554/12/2019 10:33:23 AMSpesiale Ondersteuningskema (SOS) vir Navorsing: Aanwending van ‘n gedeelte van die Navorsingsfonds 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Statuut van Universiteit Stellenbosch, 201919234355/22/2020 10:45:46 AMFinale weergawe van US Statuut soos op 16 Augustus 2019 deur die Minister gepubliseer STATUUT VAN UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 2  INLEIDENDE OPMERKINGS [Hierdie inleidende https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Studenteterugvoer oor Modules, Dosente en Programme19214583/8/2019 9:50:53 AMStudenteterugvoer oor Modules, Dosente en Programme           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Taalbeleid van die Universiteit van Stellenbosch19214653/8/2019 10:21:38 AM Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Tjekontvangste en Regstreekse Inbetaling op die US-Bankrekening19195973/4/2019 12:41:54 PM Finansies Beleid: Onthale           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Tjekontvangste en Regstreekse Inbetaling op die US-Bankrekening19214713/5/2019 7:46:20 AM Finansies Beleid: Tjekontvangste en regstreekse inbetalings op die US-bankrekening           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die US https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Toelatingsbeleid19214723/8/2019 11:08:13 AMDie doel van hierdie beleid is om beginsels, riglyne en bepalings neer te lê vir toelating tot voorgraadse en nagraadse programme aan die Universiteit Stellenbosch https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Uitreik van Amptelike Fakture19224183/5/2019 7:47:58 AM Finansies Beleid: Uitreik van amptelike fakture           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf