Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Sluit van kostepunte43237486/22/2020 8:49:57 AMFinansies Beleid: Sluit van kostepunte US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid 113http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Spesiale Leerstoele wat 'n Spesifieke Navorsingsfokus het en van Eksterne Befondsing Afhanklik is.43240023/8/2019 9:32:43 AM Spesiale Leerstoele Wat 'n Spesifieke Navorsingsfokus het en van Eksterne Befondsing Afhanklik is         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 63http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Spesiale Navorsingskema (SOS) vir Navorsing: Aanwending van 'n gedeelte van die Navorsingsfonds43240844/12/2019 10:33:23 AMSpesiale Ondersteuningskema (SOS) vir Navorsing: Aanwending van ‘n gedeelte van die Navorsingsfonds 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid 76http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Statuut van Universiteit Stellenbosch, 201943240879/23/2020 9:40:48 AMFinale weergawe van US Statuut soos op 16 Augustus 2019 deur die Minister gepubliseer [Hierdie inleidende opmerkings verduidelik die konteks vir die Statuut, maar maak nie deel van 103http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Strategiese Fondsregulasie432398510/27/2021 2:39:08 PMDie uiteensetting van die doel van die Strategiese Fonds, Strategiese Fondskategorieë en -kriteria, asook verwante rolle en verantwoordelikhede In die geval van ’n teenstrydigheid 134http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Studentegrondwet432398712/7/2021 12:15:30 PMStudentegrondwet US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies  1   Eienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer.  2  Kurator 45http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Studenteterugvoer oor Modules, Dosente en Programme43239893/8/2019 9:50:53 AMStudenteterugvoer oor Modules, Dosente en Programme           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 90http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Taalbeleid432402512/6/2021 8:02:18 AMTaalbeleid van die Universiteit Stellenbosch US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid 55http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Toelatingsbeleid43239203/8/2019 11:08:13 AMDie doel van hierdie beleid is om beginsels, riglyne en bepalings neer te lê vir toelating tot voorgraadse en nagraadse programme aan die Universiteit Stellenbosch 190http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf