Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

MIV/VIGS Beleid vir Studente en Personeel43239763/5/2019 12:25:36 PMMIV/VIGS-Beleid vir Studente en Personeel US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid 576http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Naamgewing en/of Vernoeming van Navorsingsleerstoele, Sentrums, Buro's en Institute (SBI's) aan die US43239683/6/2019 1:24:22 PM Naamgewing, en / of vernoeming van navorsingsleerstoele, Sentrums, Buro's en Institute (SBI's) aan die US       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 68http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Nadoktorale Genote aan die Universiteit van Stellenbosch43239783/6/2019 1:28:00 PM Nadoktorale Genote aan die Universiteit van Stellenbosch           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Hierdie is die beleid insake die bestuur van nadoktorale 85http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf