Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Lidmaatskap van professionele verenigings vir lede van die Rektor se Bestuurspan19189783/4/2019 12:32:31 PM Finansies Beleid: Lidmaatskap van professionele verenigings vir lede van die Rektor se Bestuurspan           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
MIV/VIGS Beleid vir Studente en Personeel19189823/5/2019 12:25:36 PMMIV/VIGS-Beleid vir Studente en Personeel US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Naamgewing en Vernoeming van Geboue, Lokale en ander Fasiliteite en Persele19189833/6/2019 1:21:16 PM Naamgewing en vernoeming van geboue, lokale en ander fasiliteite en persele           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Beleid vir die naamgewing en vernoeming https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Naamgewing en/of Vernoeming van Navorsingsleerstoele, Sentrums, Buro's en Institute (SBI's) aan die US19189753/6/2019 1:24:22 PM Naamgewing, en / of vernoeming van navorsingsleerstoele, Sentrums, Buro's en Institute (SBI's) aan die US       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Nadoktorale Genote aan die Universiteit van Stellenbosch19189843/6/2019 1:28:00 PM Nadoktorale Genote aan die Universiteit van Stellenbosch           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Hierdie is die beleid insake die bestuur van nadoktorale https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Navorsingskostepunte: tipes en befondsing19189873/4/2019 12:38:35 PM Finansies Beleid: Navorsingskostepunte: tipes en befondsing           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf inligting rakende die https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Navosrsingsfinansies: indien van eise en finansiele state19189863/4/2019 12:36:52 PM Finansies Beleid: Navorsingsfinansies - Indien van eise en finansiële state         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die datums vir https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf