Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Klassifisering van Inligting: reglement432390710/28/2022 8:21:24 AMUniversiteit Stellenbosch | Reglement vir Klassifisering van Inligting Hierdie reglement stel ’n klassifiseringsraamwerk daar wat inligtingskurators in staat stel om die 16http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Ko-Kurrikulêre erkenning432366611/5/2020 8:28:13 AMKo-Kurrikulêre Erkenning   US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies    1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 95http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Kode 2040: US se Geintegreerde Etiese Kode432404211/30/2022 11:58:17 AMKode 2040 is ‘n meganisme om die organisatoriese integriteit en etiese kultuur van die US te rig en te bestuur, en om etiese gedrag in die uitvoering van die US se sake met sy 46http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Konflik van Belange43240642/16/2022 7:01:51 AMOpenbaarmaking, bestuur en mitigasie van konflik van belange Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel Konflik, belang, openbaar, vermy, mitigasie, kommersiële belang 63http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Konsultasiewerk aan die US43238347/25/2022 12:42:33 PM: Administratiewe hoof van die afdeling verantwoordelik vir die implementering en instandhouding van die grondwet Bestuur van konsultasiewerk aan die US waar dit strek tot optimale 24http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Korttermynverhuringsbeleid432406911/3/2022 10:31:17 AMOm ‘n beleid te formuleer vir die regulering van korttermynverhurings van US fasiliteite Belanghebbendes by ’n byeenkoms, byeenkomste, eienaar van ’n byeenkoms 18http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf