Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Diensbillikheidsbeleid19183032/26/2019 6:47:08 AMOm gelyke geleenthede en billike behandeling te bevorder wat indiensneming betref Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel Ingeval van geskille ten opsigte van https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Dissiplinêre Kode vir Studente van die Universiteit van Stellenbosch19184002/26/2019 7:05:52 AMOm voorsiening the maak vir ‘n dissiplinêre kode en – prosedure vir studente Elke vyf jaar of gouer na gelang van omstandighere Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Drukkerkasette19185503/4/2019 9:06:55 AM Finansies Beleid: Drukkerkasette           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Elektroniese Kommunikasiebeleid19183072/26/2019 7:33:31 AMOm ‘n raamwerk te skep waarbinne die Universiteit se Elektroniese Kommunikasiefasiliteite gebruik kan word Viserektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studies https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Erkenning van Ko-Kurrikulêre Prestasies19185622/21/2019 10:53:01 AMReglement vir Erkenning van Ko-Kurrikulêre Prestasies Elke vyf jaar, of soos nodig Vierde Weergawe: 14 Julie 2015, Prof. I Cloete, Senior Direkteur: Institusionele Navorsing en https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Erkenning van Vorige Leer (EVL) en Kredietakkumulasie en -Oordrag (KAO)19183108/1/2017 8:23:50 AMUS Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/beleide Om ’n reguleringsraamwerk te voorsien vir die erkenning van vorige leer en kredietakkumulasie en -oordrag aan die Universiteit https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Finansiële Bestuur van e-Kampusprojekte19185783/4/2019 9:10:56 AM Finansies Beleid: Finansiële bestuur van e-kampusprojekte           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die finansiële reëls en https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Finansiële Verslagdoening19185813/4/2019 9:21:21 AM Finansies Beleid: Finansiële verslagdoening           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 https://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf