Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Delegasieraamwerk: beleid43240316/10/2019 1:55:21 PMUS Delegasieraamwerk           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 109http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Diensbillikheidsbeleid43238462/26/2019 6:47:08 AMOm gelyke geleenthede en billike behandeling te bevorder wat indiensneming betref Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel Ingeval van geskille ten opsigte van 154http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Dissiplinêre Kode vir Studente van US43240196/23/2022 12:51:25 PMDissiplinêre Kode vir Studente van die Universiteit van Stellenbosch Om voorsiening te maak vir ‘n dissiplinêre kode en prosedure vir studente Elke vyf jaar of gouer na gelang van 243http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Elektroniese Kommunikasiebeleid43238482/26/2019 7:33:31 AMOm ‘n raamwerk te skep waarbinne die Universiteit se Elektroniese Kommunikasiefasiliteite gebruik kan word Viserektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studies 152http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Erkenning van Vorige Leer (EVL) en Kredietakkumulasie en -Oordrag (KAO)43238518/1/2017 8:23:50 AMUS Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/beleide Om ’n reguleringsraamwerk te voorsien vir die erkenning van vorige leer en kredietakkumulasie en -oordrag aan die Universiteit 69http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf