Microbiology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voorgraadse Studente

Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.

Die Fakulteit beloon jaarliks ons uitmuntende studente met medaljes vir hulle akademiese prestasies. 

Vir kursusnavrae en hulp kontak:

Me W Wagener
Tel: +21 21 808 3063 
E-pos: ww@sun.ac.za

Vir registrasie, program- en moduleveranderings kontak:

Mnr B Abels
Tel: +21 808 4832
E-p​os: bpa@sun.ac.za

Vir meer inligting

​​