Microbiology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Administratiewe & Ondersteuningspersoneel

​​​
Tania van der Merwe
Senior departementele beampte - finansies
Tania_van_der_Merwe.png 
Kamer: A302, JC Smuts Gebou
Tel.: +27 21 808 5845 
Faks: +27 21 808 5846


Wendy Wentzel
Administratiewe beampte
Wendy.png 
Kamer: A302, JC Smuts Gebou
Tel.: +27 21 808 5847 
Faks: +27 21 808 5846

Jane de Kock
Senior tegniese beampte
Jane_de_Kock.png 
Kamer: A311, JC Smuts Gebou
Tel.: +27 21 808 5808
Faks: +27 21 808 5846

​Jenade Daniels
Senior tegniese beampte
Jenade_Daniels.png 
Kamer: B311, JC Smuts Gebou
Tel.: +27 21 808 5886
Faks: +27 21 808 5846

Méshelle Gey van Pittius
Assistent-tegniese beampte
Méshelle_Gey_van_Pittius.png 
Kamer: B313, JC Smuts Gebou
Tel.: +27 21 808 5802
Faks: +27 21 808 5846
Eposmgvp@sun.ac.za

​Marc Stuurman
Hoof tegniese assistent
Marc_Stuurman.png 
Kamer: B310, JC Smuts Gebou
Tel.: +27 21 808 5809
Faks: +27 21 808 5846
Epos: marcs@sun.ac.za
Leona Daniels
Tegniese assistentLeona_Daniels.png
Kamer: B310, JC Smuts Gebou
Tel.:+27 21808 5809
Faks: +27 21 808 5846
Epos
ljdaniel@sun.ac.za

​​