Microbiology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Botha Lab

​Hoof-navorsingstema:  Die interaksies tussen gis en hul biologiese, chemiese en fisiese omgewing
Groep leier: Prof. Alf Botha
NRF gradering: B3


Kontakbesonderhede:
Kantoor: JC Smuts Gebou A342
Tel.: +27 21 808 5856
Faks:+27 21 808 5846
Epos: abo@sun.ac.za
​Skakels:Sien Publikasies


Navorsingsoorsig

Die navorsing van prof Alfred Botha is op die interaksies van swamme, insluitend opportunistiese swampatogene van soogdiere gemik. Navorsings projekte sluit die ondersoek van natuurlike habitatte van die gis Cryptococcus neoformans in. Hierdie opportunistiese patogeen is jaarliks ​​vir duisende sterftes onder diegene wat ly aan vigs in Suid Afrika verantwoordelik. Maar baie min is oor die natuurlike habitat van C. neoformans bekend en kennis van hierdie aspek sal die verspreiding van hierdie gis onder die Suid-Afrikaanse bevolking aan bande lê. Op die oomblik word die interaksies van C. neoformans met sy natuurlike omgewing bestudeer.

In 'n ander navorsingsprojek word die effek van grondgiste op die voeding van plante bepaal. Hierdie projek dien as 'n voorloper ondersoek wat kan lei na die ontwikkeling van kommersiële voorbereidings bestaande ​​uit mycorrhizal fungi en giste wat gebruik sal word in die verbouing van verskillende landbougewasse. In verdere navorsingsprojekte gemik op die bestudering van gis-plant interaksies, word sellulolitiese swamme uit inheemse houtagtige habitatte geïsoleer en gekeur vir hul sellulolitiese eienskappe. Die interaksies van hierdie swamme met giste, afkomstig van dieselfde houtagtige habitat, word bestudeer.

Ander gebiede van mikrobiese ekologie wat bestudeer word sluit in die toename in getalle van medies-belangrike swamme in die water as gevolg van besoedeling en impak van biochar op plant-mikrobe interaksies.

Hoofprojekte