Mathematics
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Abstrakte Wiskunde

Toelatingsvereistes:

 • Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 4
 • Wiskunde 6
 • 'n 4 in  enige ander skoolvak uit die lys van aangewese universiteitstoetlatingsvakke OF
  LET WEL:
  Indien jy Fisika of Chemie gaan volg: Fisiese Wetenskappe 4
Eerstejaar (140 krediete)
Kurrikulum 3 (indien jy Biochemie, Chemie, Fisika of Genetika as tweede hoofvak wil volg)Kurrikulum 5​ (indien jy beplan om Chemie, Fisika of Rekenaarwetenskap as tweede hoofvak wil volg)Kurrikulum 6 (indien jy beplan om Chemie, Fisika of Toegepaste Wiskunde as tweede hoofvak wil volg)Kurrikulum 7 (indien jy beplan om Fisika, Rekenaarwetenskap of Toegepaste Wiskunde as tweede hoofvak wil volg)
​Biologie​ChemieToegepaste WiskundeToegepaste Wiskunde
​ChemieRekenaarwetenskap​Chemie​Rekenaarwetenskap
​RekenaarvaardigheidRekenaarvaardigheid​RekenaarvaardigheidRekenaarvaardigheid
​Wiskunde​Wiskunde​Wiskunde​Wiskunde
​Fisika​Fisika​FisikaFisika
​WetenskapkommunikasievaardigheidWetenskapkommunikasievaardigheid​Waarskynlikheidsleer en Statistiek​Waarskynlikheidsleer en Statistiek

WetenskapkommunikasievaardigheidWetenskapkommunikasievaardigheid

Tweedejaar (minimum van 133 krediete, maksimum van 149 krediete)

Verpligte Modules:
 • Wiskunde
 • Wetenskaplike Berekening
plus

Keusemodules (minimum van 64 kredite, maksimum van 80 krediete)
 • Jy moet alle module(s) van jou gekose vak(ke) volg
 • Jou keuse word bepaal deur die tweede hoofvak wat jy in jou derde jaar wil neem en is afhanklik daarvan dat daar geen roosterbotsings is 
Toegepaste Wiskunde
​Biochemie
​Biometrie
​Chemie
Rekenaarwetenskap
​Genetika
​Fisika


Derdejaar  (133 krediete)

Verpligtemodules (37 krediete):
 • Wiskunde
 • Wetenskaplike Berekening
plus

Keusemodules (96 krediete)
 • Jy moet alle module(s) van jou gekose vak(ke) volg
 • Jou keuse word bepaal deur die tweede hoofvak wat jy in jou tweede jaar geneem het en is afhanklik daarvan dat daar geen roosterbotsings is

Indien jy Biochemie as tweede hoofvak wil volg:
Wiskunde
​Biochemie

Indien jy Chemie as tweede hoofvak wil volg:
Chemie
Wiskunde

Indien jy Fisika as tweede hoofvak wil volg:
Fisika
Wiskunde

Indien jy Genetika as tweede hoofvak wil volg:
Genetika
Wiskunde

Indien jy Rekenaarwetenskap as tweede hoofvak wil volg:
Rekenaarwetenskap
Wiskunde

Indien jy Toegepaste Wiskunde as tweede hoofvak wil volg:
Toegepaste Wiskunde
Wiskunde

Indien jy Wiskunde as tweede hoofvak wil volg:
Wiskunde