FMHS Sport Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Departement Sportwetenskap

Die Departement Sportwetenskap se missie is om

  • deur voortreflike onderrig en navorsing, studente tot uitnemendheid te lei om as leiers in hul vakgebied te kan funksioneer;
  • kursusinhoude, navorsingsfokus en dienslewering op markgerigte behoeftes te fokus om sodoende die breër Suid-Afrikaanse gemeenskap te dien; en
  • die fisieke bates en menslike hulpbronne tot voordeel van die departement, Universiteit en gemeenskap te benut.