Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Gemeenskapsdiens

 

Ons studente is ook betrokke by vrywillige gemeenskapswerk, wat deur die studentewelsynsorganisasie Matie Gemeenskapsdiens gefasiliteer word.