Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Gemeenskapsgebaseerde onderrig

Gedurende hul opleiding ervaar ons studente gesondheidsonderrig op alle vlakke van die gesondheidsorgstelsel. Hiervoor sorg ons innoverende gemeenskapsgebaseerde onderrigprogram in diensarm metropolitaanse en landelike gebiede, gemeenskapsgesondheidsentrums, huisartspraktyke, mobiele klinieke en skole, ouetehuise en pasiënte se eie huise – met ander woorde, midde-in verskeie gemeenskappe. In hierdie opsig het die US 'n strategiese besluit geneem om te verseker dat 50% van kliniese opleiding in die gemeenskapsomgewing, dit wil sê by verskillende streekshospitale, in die distriksgesondheidsdienste sowel as gemeenskapsgebaseerde klinieke en organisasies, plaasvind.