Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vennootskappe

Sterk vennootskappe tussen die Universiteit Stellenbosch en die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid, hoofsaaklik in die vorm van samewerking in die akademiese hospitaal Tygerberg, maar ook in verskeie streekshospitale en gesondheidsfasiliteite op distriksvlak sowel as die Nasionale Gesondheidslaboratoriumdiens, is noodsaaklik vir die uitvoering van ons gesamentlike mandaat van opleiding, diens en navorsing. Voorgraadse studente, opleidingspesialiste en kliniese akademici werk saam binne die gesondheidsfeer om 'n waardevolle diens aan die gemeenskap te lewer, en die studente bou sodoende 'n kennisbasis op wat hulle goed te staan sal kom in hul toekomstige loopbane in die gesondheidsorgstelsel.

Die Fakulteit smee ook venootskappe met die privaat sektor en ander belanghebbendes, soos die provinsiale departemente van Maatskaplike Ontwikkeling en Onderwys, sowel as organisasies sonder winsbejag. Dít ondersteun verskeie aspekte van onderrig, opleiding en navorsing.