Education Policy Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak ons

​​  Fisiese adres​

Departement Opvoedingsbeleidstudie
3de Vloer, Kamer 3027
GG Cilliégebou
Ryneveldstraat
Stellenbosch 7600​

  Posadres

Departement Opvoedingsbeleidstudie
Fakulteit Opvoedkunde
Universiteit Stellenbosch
Privaatsak X1
7602 Matieland

  Algemene navrae

Simone Alexander
 +27 21 808 2419
 salex@sun.ac.za​​​

​​​Die volgende dosente kan gekontak word vir navrae oor spesifieke kursusse:​​

DR J JO​O​RST​
 +27 21 808 2398
 jpjoorst@sun.ac.za

  • NOS (Onderwysbeheer, -leierskap en -bestuur)
  • HonsBEd (Inleiding tot Onderwysnavorsingmetodes)​

PROF N DAVIDS
 +27 21 808 2877
 nur@sun.ac.za

  • ​NOS (Filosofie van die Opvoeding)
  • HonsBEd (Onderwysbestuur)

​​DR E RINQUEST
 021 808 2263
 erinquest@sun.ac.za

  • ​BEd III (Sosiologie van onderwys)
  • BEd III (Opvoedings en beleidstudies) ​

​DR J FELDMAN
 021 808 2296
 jfeldman@sun.ac.za

  • NOS: (Geskiedenis en Sosiologie van opvoeding)
  • BEd Hons: (Ontwikkeling organisasie en beleidsbestuur)​

​DR P SIMBA​
 021 808 2419
  psimba@sun.ac.za

  • ​BEd IV (Filosofie van Opvoeding)
  • ​BEd Hons: (Onderwys en samelewing)​