Central Analytical Facilities
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Prysbeleid

Die verskillende kategorieë van CAF-pryse is soos volg van toepassing:

  • Nywerheidstariewe geld vir privaatsektor kliënte;
  • Eksterne akademiese tariewe is van toepassing op kliënte van ander akademiese instellings en Suid-Afrikaanse wetenskaprade en regeringsagentskappe;
  • Interne akademiese tariewe geld vir alle wettige navorsingswerk wat deur die Universiteit Stellenbosch se kostesentrums befonds word.

'n Groot aantal navorsingsprojekte en navorsingstudente aan die Universiteit Stellenbosch word jaarliks deur befondsing van die industrie ondersteun. Die pragmatiese uitspraak​ dat alle werk wat uit die kostepunt van die Universiteit Stellenbosch befonds word, by verstek as interne akademiese werk geklassifiseer word, is egter moontlik oop vir misbruik. Waar CAF-personeel voel dat monsters namens bedryfsvennote ingedien word wat nie deel van 'n wettige navorsingsprojek uitmaak nie, sal die saak met die relevante HOD opgeneem word en industrietariewe kan toegepas word.​