Central Analytical Facilities
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​BIOGRIP Nodus vir Grond en Water Analise

Die BIOGRIP Nodus vir Grond- en Wateranalise aan Universiteit Stellenbosch in die Wes-Kaap huisves verskeie moderne instrumente vir die ontleding van verskeie chemiese eienskappe van water en grondmonsters. Die Biogeochemistry Research Infrastructure Platform (BIOGRIP) is 'n Departement Wetenskap en Innovasie (DSI)-inisiatief om biogeochemie-navorsing in Suid-Afrika te bevorder. BIOGRIP is 'n multi-institusionele struktuur wat bestaan uit 'n spilpunt en nodus by UK, sowel as nodusse by drie ander hoëronderwysinstellings. Die Universiteit Stellenbosch huisves die BIOGRIP-Nodus vir water- en grondontleding, wat as deel van die Sentrale Analitiese Fasiliteit (SAF) op Stellenbosch bestuur word. Die BIOGRIP-nodus aan die US verskaf toegang tot gevorderde analitiese tegnieke en instrumente vir water- en grondnavorsing aan kliënte in die industrie en navorsingsinstellings. Nagraadse studente kry die geleentheid kry om opgelei te word om die toerusting wat in die fasiliteit beskikbaar is, te gebruik. 

 

Toerusting en analitiese dienste wat aangebied word:

Ioonchromatografie

'n Metrohm IC930 Ioonchromatografiestelsel wat gebruik kan word vir die kwantifisering van anione (Cl, F, NO2, NO3, PO4, SO4, Br) en katione (Li, Ca, K, Na Mg, NH4,) in waterige (reën, oppervlak-, grond-, munisipale, uitvloeisel en seewater) monsters beskikbaar is.

O/H Stabiele isotoopontleder

'n Gevorderde Los Gatos vloeibare water isotoop analiseerder (LWIA), wat die δ18O, δ17O en δ2H stabiele isotope van water in vloeibare en diskrete dampmonsters kan meet, is beskikbaar. ,

Totale organiese koolstof (TOC) ontleder

'n Vario TOC-kubus (Elementar) kan gebruik word vir die kwantifisering van verskeie koolstofspesies soos Total Carbon (TC), Totale organiese koolstof (TOC), Totale anorganiese koolstof (TIC), Nie-suiwerbare organiese koolstof (NPOC) en totaal gebonde stikstof (TNb) beskikbaar is. Hierdie instrument kan gebruik word vir die ontleding van vloeibare en vaste monsters wat wissel van ultrasuiwer water, industriële afvalwater, gekonsentreerde soutoplossings en/of vaste stowwe.

Diskrete ontleder

'n Diskrete ontleder (Skalar BlueVisionTM) wat gebruik kan word vir die kwantifisering van chemiese (Cl, SO4, PO4, NO3, NO2) en ander eienskappe (alkaliteit, totale hardheid, kleur) van waterige monsters is ook beskikbaar

Stel u belang in enige spesifieke ontleding – kontak ons om navraag te doen of ons dalk kan help.

https://www.biogrip.ac.za/​