Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Navorsingsuitsette en Geakkrediteerde Tydskrifte

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Oorsig

‘n Jaarlikse opname word deur die departement/sentrum/instituut gedoen om​​ die navorsingspublikasie-uitsette van die vorige publikasiejaar in te voer vir subsidie-doeleindes​ deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) asook vir insluiting in die jaarlikse navorsingsverslag. Elke departement/sentrum/instituut het ‘n persoon wat verantwoordelik is om die navorsingspublikasie-uitsette op 'n elektroniese stelsel, die “Research Administrator" (RA), in te voer en die elektroniese kopieë van die ondersteunende materiaal op te laai. Die sluitingsdatum vir die opname is die tweede laaste Maandag van Januarie van  elke jaar.​

  • Die DHOO subsidiëer navorsingsuitsette in die volgende kategoriëe:
  • Vaktydskrifartikels  (navorsingsartikels ) in geakkrediteerde joernale 
  • Eweknie geëvalueerde gepubliseerde kongresverrigtinge 
  • Eweknie geëvalueerde boeke en hoofstukke in boeke


Sien asseblief die DHOO se beleid hier vir verdere besonderhede. 

Kontak:
Navorsingspublikasie-uitsette 
in die algemeen​:

Gebruik van Research Administrator (RA) stelsel (Stellenbosch-kampus)​:
Gebruik van Research Administrator 
(RA) stelsel (Tygerberg-kampus)​:
user.png Daléne Pieterse
phone-call.png 021 808 3557
email.png Email Daléne 
building.png Kamer 2048, Krotoa ​​​​​​​​Gebou
​​

user.png Felicia McDonald
phone-call.png 021 808 2581
email.png Email Felicia 
building.pngKamer 2048, Krotoa Gebou

user.png Whitney Prins
phone-call.png +27 21 808 9971
email.png Email Whitney​
building.pngRoom 2048, Krotoa 

Gebou​