Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Vergenoeg Besoekersreëls3794683/8/2019 11:19:03 AM Vergenoeg Besoekersreëls         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 30http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Vergoedingsbeleid3798514/12/2019 1:15:05 PM Vergoedingsbeleid           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 66http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Verhuring en/of aanwending van US fasiliteite vir byeenkomste3794673/8/2019 11:24:50 AM Verhuring en / of aanwending van US fasiliteit vir byeenkomste           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies BELEID VIR DIE VERHURING EN/OF AANWENDING VAN 32http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Verpligte Selfargivering van Navorsingsuitsette3795263/8/2019 11:32:22 AM Verpligte Selfargivering van Navorsingsuitsette           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 30http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Voordelebeleid3796513/8/2019 11:35:13 AM Voordelebeleid       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 95http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Voorkoming van Nepotisme3797783/8/2019 11:37:43 AM Voorkoming van Nepotisme           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 41http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Voorskrifte oor Wagwoorde3796103/8/2019 11:39:11 AMVoorskrifte oor Wagwoorde           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de 40http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Vrystelling van Saamgestelde Onderriggelde vir Studie aan die US3794443/5/2019 8:08:11 AM Menslike Hulpbron Beleid: Vrystelling van saamgestelde onderriggelde vir studie aan die US           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 35http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Webregulasie3795323/8/2019 2:14:51 PMWebregulasie US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 33http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf