Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Langertermynverhuringsbeleid43238354/8/2022 12:49:07 PM Langertermynverhuringsbeleid       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies    1   Eienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer.  2 20http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Lidmaatskap van professionele verenigings vir lede van die Rektor se Bestuurspan432379611/23/2020 2:28:17 PM Finansies Beleid: Lidmaatskap van professionele verenigings vir lede van die Rektor se Bestuurspan           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 29http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
MIV/VIGS Beleid vir Studente en Personeel43239763/5/2019 12:25:36 PMMIV/VIGS-Beleid vir Studente en Personeel US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid 1108http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Naamgewing en vernoeming van geboue, lokale en ander fasiliteite en persele432386011/23/2020 2:30:29 PM Naamgewing en vernoeming van geboue, lokale en ander fasiliteite en persele           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Beleid vir die naamgewing en vernoeming 25http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Naamgewing en/of Vernoeming van Navorsingsleerstoele, Sentrums, Buro's en Institute (SBI's) aan die US43239683/6/2019 1:24:22 PM Naamgewing, en / of vernoeming van navorsingsleerstoele, Sentrums, Buro's en Institute (SBI's) aan die US       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 119http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Nadoktorale Genote aan die Universiteit van Stellenbosch43239783/6/2019 1:28:00 PM Nadoktorale Genote aan die Universiteit van Stellenbosch           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Hierdie is die beleid insake die bestuur van nadoktorale 138http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Navorsingsbeleid43239803/18/2021 10:25:14 AMNAVORSINGSBELEID VAN DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH Die Universiteit van Stellenbosch het die keuse gemaak om ’n navorsingsgedrewe universiteit te wees 60http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Navorsingsfinansies: indien van eise en finansiële state43238803/4/2019 12:36:52 PM Finansies Beleid: Navorsingsfinansies - Indien van eise en finansiële state         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die datums vir 28http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Navorsingskostepunte: tipes en befondsing43238733/4/2019 12:38:35 PM Finansies Beleid: Navorsingskostepunte: tipes en befondsing           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf inligting rakende die 24http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Nota- en lidmaatskapgelde43239533/4/2019 12:40:18 PM Finansies Beleid: Nota- en lidmaatskapgelde           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 21http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf