Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Kassiere en inbetaling van fondse432379011/23/2020 11:18:56 AM Finansies Beleid: Kassiere en inbetaling van fondse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 32http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Klassifisering van Inligting: reglement432390710/28/2022 8:21:24 AMUniversiteit Stellenbosch | Reglement vir Klassifisering van Inligting Hierdie reglement stel ’n klassifiseringsraamwerk daar wat inligtingskurators in staat stel om die 43http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Kleinkasfondse432387211/23/2020 11:15:38 AM Finansies Beleid: Kleinkasfondse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof 33http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Ko-Kurrikulêre erkenning432366611/5/2020 8:28:13 AMKo-Kurrikulêre Erkenning   US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies    1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 137http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Kode 2040: US se Geintegreerde Etiese Kode432404211/30/2022 11:58:17 AMKode 2040 is ‘n meganisme om die organisatoriese integriteit en etiese kultuur van die US te rig en te bestuur, en om etiese gedrag in die uitvoering van die US se sake met sy 206http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Kommunikasiereglement26965406/9/2023 12:04:06 PMKommunikasiereglement . Maart 2023 Universiteit Stellenbosch | 2023 Kommunikasiereglement Dokument Tipe: Reglement Doel: Die oogmerk van hierdie 56http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Konflik van Belange43240642/16/2022 7:01:51 AMOpenbaarmaking, bestuur en mitigasie van konflik van belange Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel Konflik, belang, openbaar, vermy, mitigasie, kommersiële belang 147http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Konsultasiewerk aan die US43238347/25/2022 12:42:33 PM: Administratiewe hoof van die afdeling verantwoordelik vir die implementering en instandhouding van die grondwet Bestuur van konsultasiewerk aan die US waar dit strek tot optimale 74http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Kontantontvangste432379211/23/2020 11:18:32 AM Finansies Beleid: Kontantontvangstes           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 23http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Korttermynverhuringsbeleid432406911/3/2022 10:31:17 AMOm ‘n beleid te formuleer vir die regulering van korttermynverhurings van US fasiliteite Belanghebbendes by ’n byeenkoms, byeenkomste, eienaar van ’n byeenkoms 70http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Krediet op debiteursrekening43236829/22/2020 4:04:33 PMBestek: Die beleid bevat die US se reëls ten opsigte van die uitbetaling van ʼn krediet op ʼn debiteursrekening Geen krediet op ʼn debiteur se rekening sal uitbetaal word tensy ʼn 16http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Kredietkaarte432387111/23/2020 11:16:00 AM Finansies Beleid: Kredietkaarte           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof 21http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Kuratorskap van Inligting27191849/27/2023 10:40:57 AMUniversiteit Stellenbosch | Reglement vir Kuratorskap van Inligting 2 Inhoud Reglement vir Kuratorskap van Informasie Steun vir inligtingskurators en Adjunk-inligtingskurators 9 19http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf