Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Gebeurlikheidsreserwes: reglement2122133/4/2019 12:50:38 PM Finansies Beleid: Reglement vir gebeurlikheidsreserwe           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 10http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Gebruik en Lisensiëring van Handelsmerke van die Universiteit Stellenbosch2122173/5/2019 10:32:35 AM Gebruik en Lisensiëring van Handelsmerke van die Universiteit Stellenbosch           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Alle regte voorbehou iii 7. Interne 11http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Gee en ontvang van Geskenke2122144/8/2019 9:50:48 AM Finansies Beleid: Gee en ontvang van Geskenke           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              65 17http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Gehalteversekering en -bevordering aan die Universiteit Stellenbosch2122059/30/2019 6:42:44 AMGehalteversekering en –bevordering aan die Universiteit Stellenbosch     US Bestuursdokumente is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Tipe dokument: Beleid Doel van die dokument 16http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Gesamentlike en dubbelgrade op Magister- en Doktorale vlak met Buitelandse Universiteite2122043/5/2019 10:44:12 AM Gesamentlike en dubbelgrade op Magister- en Doktorale vlak met buitelandse Universiteite           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies In gevalle waar die US ’n 9http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Geïntegreerde Bestuur van Volhoubaarheid2121913/5/2019 10:40:38 AM Geïntegreerde Bestuur van Volhoubaarheid       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Grootboekjoernale2122163/4/2019 9:26:22 AM Finansies Beleid: Grootboekjoernale           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 9http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Hantering van Na-Aftrede Mediese Voordele en Studiegeldvrystelling binne Kostepunte2122203/5/2019 12:03:33 PMHantering Van Na-Aftrede Mediese Voordele en Studiegeldvrystellings Binne Kostepunte           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Enige ad-hoc gevalle wat op ʼn 9http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Hantering van Uitgediende of Oortollige Bates2122003/4/2019 9:29:05 AM Finansies Beleid: Hantering van Uitgediende of oortollige bates           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die reëls en regulasies van 13http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Heruitreiking van tjeks wat gestop is2122213/4/2019 9:30:26 AM Finansies Beleid: Heruitreiking van tjeks wat gestop is           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die US se reëls ten opsigte van 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Indirekte Kosteverhaling (IKVK) ten opsigte van Derdegeldstroominkomste2122243/4/2019 9:36:18 AM Finansies Beleid: Indirekte kosteverhaling (IKVK) ten op sigte van Derdegeldstroominkomste       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies ʼn Verdere aspek wat tot die 14http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Informasiesekuriteitsregulasies2121843/5/2019 1:02:45 PM Informasiesekuriteitsregulasies           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof 12http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Installering en Verskuiwing van Telefoonlyne2120853/4/2019 12:40:18 PM Finansies Beleid: Nota- en lidmaatskapgelde           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 5http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Installering en Verskuiwing van Telefoonlyne2122324/9/2019 7:54:15 AMFinansies Beleid: Installering en Verskuiwing van Telefoonlyne US Bel eide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum 8http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Instel en Bedryf van Interne Finansiële Heffings2120543/4/2019 10:22:18 AM Finansies Beleid: Instel en bedryf van interne finansiële heffings           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die goedgekeurde prosedure wat gevolg 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Interdepartementele Transaksies2121563/4/2019 12:00:15 PM Finansies Beleid: Interdepartementele transaksies           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Interne Leninings2121603/4/2019 12:02:05 PM Finansies Beleid: Interne lenings           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 9http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Interne en Eksterne Moderering en die Afhandeling van Uitslae2119953/5/2019 6:51:01 PMInterne en Eksterne Moderering en die Afhandeling van Uitslae     US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Tipe dokument: Regulasie Doel van die beleid: Om riglyne te 12http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Internet Dienste2121613/4/2019 12:12:47 PM Finansies Beleid: Internet dienste           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Inventarisse2121643/4/2019 12:14:29 PM Finansies Beleid: Inventarisse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof 9http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf