Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Gebeurlikheidsreserwes: reglement50342663/4/2019 12:50:38 PM Finansies Beleid: Reglement vir gebeurlikheidsreserwe           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Gebruik en Lisensiëring van Handelsmerke van die Universiteit Stellenbosch50369793/5/2019 10:32:35 AM Gebruik en Lisensiëring van Handelsmerke van die Universiteit Stellenbosch           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Alle regte voorbehou iii 7. Interne 8http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Gee en ontvang van Geskenke49483944/8/2019 9:50:48 AM Finansies Beleid: Gee en ontvang van Geskenke           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              65 13http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Gehalteversekering en -bevordering aan die Universiteit Stellenbosch9517289/30/2019 6:42:44 AMGehalteversekering en –bevordering aan die Universiteit Stellenbosch     US Bestuursdokumente is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Tipe dokument: Beleid Doel van die dokument 13http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Gesamentlike en dubbelgrade op Magister- en Doktorale vlak met Buitelandse Universiteite50370073/5/2019 10:44:12 AM Gesamentlike en dubbelgrade op Magister- en Doktorale vlak met buitelandse Universiteite           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies In gevalle waar die US ’n 8http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Geïntegreerde Bestuur van Volhoubaarheid50370063/5/2019 10:40:38 AM Geïntegreerde Bestuur van Volhoubaarheid       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Grootboekjoernale49483953/4/2019 9:26:22 AM Finansies Beleid: Grootboekjoernale           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 8http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Hantering van Na-Aftrede Mediese Voordele en Studiegeldvrystelling binne Kostepunte50370083/5/2019 12:03:33 PMHantering Van Na-Aftrede Mediese Voordele en Studiegeldvrystellings Binne Kostepunte           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Enige ad-hoc gevalle wat op ʼn 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Hantering van Uitgediende of Oortollige Bates49483963/4/2019 9:29:05 AM Finansies Beleid: Hantering van Uitgediende of oortollige bates           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die reëls en regulasies van 11http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Heruitreiking van tjeks wat gestop is49483973/4/2019 9:30:26 AM Finansies Beleid: Heruitreiking van tjeks wat gestop is           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid bevat die US se reëls ten opsigte van 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Indirekte Kosteverhaling (IKVK) ten opsigte van Derdegeldstroominkomste50340043/4/2019 9:36:18 AM Finansies Beleid: Indirekte kosteverhaling (IKVK) ten op sigte van Derdegeldstroominkomste       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies ʼn Verdere aspek wat tot die 11http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Informasiesekuriteitsregulasies50370123/5/2019 1:02:45 PM Informasiesekuriteitsregulasies           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof 9http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Installering en Verskuiwing van Telefoonlyne50340183/4/2019 12:40:18 PM Finansies Beleid: Nota- en lidmaatskapgelde           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 5http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Installering en Verskuiwing van Telefoonlyne50368574/9/2019 7:54:15 AMFinansies Beleid: Installering en Verskuiwing van Telefoonlyne US Bel eide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Instel en Bedryf van Interne Finansiële Heffings50340053/4/2019 10:22:18 AM Finansies Beleid: Instel en bedryf van interne finansiële heffings           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die goedgekeurde prosedure wat gevolg 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Interdepartementele Transaksies50340063/4/2019 12:00:15 PM Finansies Beleid: Interdepartementele transaksies           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Interne Leninings50340073/4/2019 12:02:05 PM Finansies Beleid: Interne lenings           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 9http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Interne en Eksterne Moderering en die Afhandeling van Uitslae50370203/5/2019 6:51:01 PMInterne en Eksterne Moderering en die Afhandeling van Uitslae     US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Tipe dokument: Regulasie Doel van die beleid: Om riglyne te 10http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Internet Dienste50340083/4/2019 12:12:47 PM Finansies Beleid: Internet dienste           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Inventarisse50340093/4/2019 12:14:29 PM Finansies Beleid: Inventarisse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof 8http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf