Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Gebruik en Lisensiëring van Handelsmerke van die Universiteit Stellenbosch3794303/5/2019 10:32:35 AM Gebruik en Lisensiëring van Handelsmerke van die Universiteit Stellenbosch           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Alle regte voorbehou iii 7. Interne 96http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Geestesgesondheid van studente: plan282492311/29/2021 9:49:47 AMAl om die vyf jaar, of gouer indien omstandighede dit vereis, of wanneer die eienaars van die Plan dit nodig ag Institusionele funksionaris (kurator) verantwoordelik vir die Plan 59http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Gehalteversekering en -bevordering aan die Universiteit Stellenbosch3794659/30/2019 6:42:44 AMGehalteversekering en –bevordering aan die Universiteit Stellenbosch     US Bestuursdokumente is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Tipe dokument: Beleid Doel van die dokument 124http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Gesamentlike en dubbelgrade op Magister- en Doktorale vlak met Buitelandse Universiteite3794643/5/2019 10:44:12 AM Gesamentlike en dubbelgrade op Magister- en Doktorale vlak met buitelandse Universiteite           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies In gevalle waar die US ’n 46http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Gestremdheidstoegang Beleid3794663/8/2019 9:47:36 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 548http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Grootboekjoernale3797576/26/2020 9:00:27 AM Finansies Beleid: Grootboekjoernale           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 75http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Informasiesekuriteitsregulasies3796153/5/2019 1:02:45 PM Informasiesekuriteitsregulasies           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof 49http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Installering en Verskuiwing van Telefoonlyne3795913/4/2019 12:40:18 PM Finansies Beleid: Nota- en lidmaatskapgelde           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 38http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Interdepartementele transaksies3798196/22/2020 8:29:07 AM Finansies Beleid: Interdepartementele transaksies           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1 54http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Interne en Eksterne Moderering en die Afhandeling van Uitslae3796303/5/2019 6:51:01 PMInterne en Eksterne Moderering en die Afhandeling van Uitslae     US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Tipe dokument: Regulasie Doel van die beleid: Om riglyne te 134http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Internet Dienste3797723/4/2019 12:12:47 PM Finansies Beleid: Internet dienste           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar 49http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Inventarisse3797596/26/2020 9:01:31 AM Finansies Beleid: Inventarisse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof 58http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf