Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voornemende studente


Die Eenheid vir Gestremdhede staan voornemende studente met gestremdhede wat die US hul akademiese tuiste wil maak, by. As jy wil aansoek doen vir toelating,  moet  jy eers die aanlyn aansoek voltooi waar  jy sal kan aandui watter bystand  jy verlang deur die studentesteunvorm onder Riglyndokumente wat verskaf word te voltooi.​

Ons is beskikbaar vir persoonlike konsultasies, of jy kan ons e-pos by disability@sun.ac.za of skakel by 021 808 4707 as jy wil gesels oor die moontlikhede wat vir jou beskikbaar is.