Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

OPLEIDING EN WERKSESSIES

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling bied opleidingsprogramme en aanbiedings aan personeel, studente en eksterne vennote en medewerkers oor maatskaplike geregtigheid; MIV/vigs; loopbaan-, akademiese en persoonlike ontwikkeling; asook geakkrediteerde programme vir voortgesette ontwikkeling deur Psychology CPD Well.