Archives
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak besonderhede

​Argivaris

Me. Karlien Breedt
Tel: 021 808 2314


Posadres:

US Argief
Privaatsak X1
Matieland
7602


Straatadres

R.W. Wilcocks-gebou, hoek van Van Ryneveld- en Victoriastraat (ingang naaste aan Administrasie B-gebou).

Kampuskaart

 

​Mnr. Jan Visagie
US Argivaris
1996 - 1998
​Dr. Hans Heese
US Argivaris
1998 - 2010
​Me. Karlien Breedt
US Argivaris
2011 -