Rector's Site
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Toesprake

​​​​​​​​​2014​

Eredoktorsgraad van die Universiteit van Aberdeen, Skotland​​08/07/2014
Bekendstelling van die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap se Solomon Mahlangu Beursfonds aan die US​25/06/2014
'Die rol van universiteite in die kweek van leierskap' – SPL Ontbytgesprek19/06/2014
Reünie van Matie-studenteleiers wat in 1989 in Lusaka met die ANC gaan praat het​​14/06​​​/2014
Akademiese opening, Fakul​teit Krygskunde en Militêre Akademie​30/01/2014
Verwelkoming van Nuwelingstudente en ouers​​​23/01/2014
​20ste konferensie van AETFAT (Afrikaplante-taksonomiese vereniging)​13/01/2014

​2013

Woorde Open Wêrelde (WOW) word 10​26/11/2013
5de Internasionale Simposium oor Diensleer​​21/11/2013
Alumni-erkenningsgeleentheid vir skenkers​​​14/11/2013
​Bekendstelling van SUNDigital Collections​13/11/2013
Seminaar oor indikatore van huishoudelike voedselsekerheid in SA ​12/11/2013
​Mededelings aan die Konvokasie​07/11/2013
​'Wat het die land en sakesektor van universiteite nodig? En andersom.'​04/11/2013
​Inwyding van die heringerigte Wilcocksgebou ná die brand van 2010​31/07/2013

2012

 

​​Eeufeesvieringe van die Msunduzi Museum, Pietermaritzburg​16/12/2012

Simposium oor die bevordering van Afrikatale ter geleentheid van die 10de herdenking van die Universiteit Stellenbosch Taalsentrum

22/11/2012

Toespraak by die 'Africa Leads'-konferensie, deel van die 'Globally Responsible Leadership Initiative'

20/11/2012

Die US se Tygerberg-kampus: unieke mobiliteitsbehoeftes vir volhoubaarheid

05/11/2012

'Leierskap vir verandering', Dalarna Universiteit, Swede

14/08/2012

'Universiteite se rol in die skep van 'n volhoubare globale gemeenskap', Dalarna Universiteit, Swede

13/08/2012

Opening van opgeknapte melkery en bekenstelling van Maties Melk.

24/07/2012

Verwelkoming by 21ste IACCP Internasionale Kongres

17/07/2012

Verwelkoming by 16de Wêreld Ekonomiese Geskiedenis Kongres

09/07/2012

"Internasionale Kenniskoalisies", 'n referaat gelewer by die 6de Internasionale Forum van die AC21-groepering van universiteite, Adelaide, Australië.

12/06/2012

Ooreenkoms tussen die US se Afrika-sentrum vir MIV en Vigsbestuur en die VN se Bevolkingsprogram (UNFPA)

08/06/2012

Akademieskap van Onderrig en Leer (6de jaarlikse US-konferensie)

22/05/2012

Inligtingsessie vir hoofde en skakel-onderwysers, Stellenbosch 

23/05/2012

Jaarlikse USB Gala-onthaal

22/05/2012

Suider-Afrikaanse Sonkragkonferensie (SASEC)

21/05/2012

Inwyding van Fasiliteitsbestuur se nuwe gebou

16/05/2012

Inwyding van die amaMaties Kluster Hub-gebou

14/05/2012

“Hoop aan die werk”, viering van die HOOP Projek

11/04/2012

Stellenbosch Forum: Prof Kees van der Waal,  'Suiwerheid en Kreolisering in Post-apartheid
Afrikaanse Kultuur en Identiteit'

03/05/2012

Voorlegging aan studente oor kampusfasiliteits- en -mobiliteitsplanne[teks]

27/02/2012

Voorlegging aan studente oor kampusfasiliteits- en -mobiliteitsplanne[skyfies]

27/02/2012

’n Nuwe Era: Fasiliteite & Mobiliteit vir ’n 21ste Eeuse Universiteit - Voorlegging aan personeel [teks]

27/02/2012

’n Nuwe Era: Fasiliteite & Mobiliteit vir ’n 21ste Eeuse Universiteit - Voorlegging aan personeel [skyfies]

27/02/2012

Verwelkoming van nuwelingeerstejaars en hul ouers

26/01/2012

2011

 

Onthaal vir lede van SANW en Militêre Akademie

07/12/2011

‘New Voices in Science’ PhD Colloquium

02/12/2011

Die 7de jaarlikse Wêreld-vigsdag Galakonsert

01/12/2011

Telematiese loodsprojek oor toesig- en bestuursvaardighede vir waterbehandelingsaanlegte

21/11/2011

Pangea-werkswinkel

21/11/2011

Die 6de jaarlikse nagraadse-beurskonferensie van SA se 'SKA'-projek

21/11/2011

Afskeidsonthaal vir prof Edna van Harte, Dekaan van die Fakulteit Krygskunde

18/11/2011

Simposium oor Entrepreneurskap vir Menslike Ontwikkeling

17/11/2011

'Hoër onderwys in Afrika, ’n inset by ‘n gesprek oor kruis-kontinentale samewerking in navorsing en hoër onderwys

15/11/2011

Rektorsmededelings aan die US-Konvokasie

10/11/2011

Jaarlikse erkenningsgeleentheid vir alumni-skenkers

09/11/2011

Skole en gesondheidsbevordering

09/11/2011

Erkenning van 25 jaar diens aan die US

05/11/2011

Indiensneembaarheid in 'n ontwikklingskonteks vir geregtigheid, Unesco-China-Afrika Universiteitsleiersberaad oor hoër onderwys en die samelewing

25/10/2011

Stellenbosch Forum: Prof Pieter Coertzen, 'Godsdiensvryheid en 'n Suid Afrikaanse Handves vir Godsdiensregte en -vryhede'

21/10/2011

Gradeplegtigheid, Mediese Kolleges van Suid-Africa (CMSA)

20/10/2011

13de jaarlikse konferensie van die SA Vereniging van Senior Studentesakebeamptes

19/10/2011

Rektor se Uitstygtoekennings

12/10/2011

Inligtingsaand vir voornemende studente en hul ouers, Stellenbosch

06/10/2011

SU se HOOP Projek as bevorderingsveldtog vir fondswerwing en institusionele transformasie - bekendstelling van die US se 'Advancement Academy'

26/09/2011

Stellenbosch Forum – Dr Nicola Theron

14/09/2011

"SA Telemedicine and eHealth Conference"

13/09/2011

Lesing deur dr Thabo Mbeki, voormalige president van SA, oor 'Afrikastudente se potensiaal in die lig van die Arabiese ontwaking'

26/08/2011

Kollokwium oor Sistemiese Entrepreneurskap in 'n dinamiese globale konteks

18/07/2011

Hope in Africa: The role of universities in times of political transitiion - Talloires Network Leaders Conference

15/06/2011

Die HOOP Projek as vername kapitaalveldtog in Afria - inset by COREViP

02/06/2011

COREViP gasheerverwelkomingsfunksie

30/05/2011

Konferensie van Rektore, Vise-Kanseliers en Presidente van Afrika-universiteite (COREViP)

30/05/2011

Fakulteit Regsgeleerdheid se kollokwium oor die reg en armoede

29/05/2011

Inwyding van die Navorsingsentrum in die JS Gericke-biblioteek

09/05/2011

Afrikaans as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch - soos gepubliseer in Die Burger

30/04/2011

90ste verjaardag van die Xiamen-universiteit, Volksrepubliek van China

06/04/2011

Jaarlikse galaonthaal van die Nagraadse Bestuurskool van die Universiteit Stellenbosch (USB)

30/03/2011

Frederik Van Zyl Slabbert Instituut vir Studenteleierskapsontwikkeling bekendstellingsonthaal

29/03/2011

Frederik Van Zyl Slabbert Instituut vir Studenteleierskapsontwikkeling bekendstellingsimposium

29/03/2011

Bekendstelling van die US Waterinstituut

22/03/2011

Armoede-konferensie van die NGK en VGK

16/03/2011

Woordfees-diskoers, 'Stellenbosch waarheen?'

12/03/2011

Eerstejaarsakademie Prestige-aand

10/03/2011

Verwelkoming by prof Sandy Liebenberg se Stellenbosch Forum-lesing

17/02/2011

Inwyding van die Leersentrum in die JS Gericke-biblioteek

16/02/2011

Inligtingsessie oor die Wilcocksgebou

10/02/2011

Bekendstelling van die Afrika Doktorale Akademie

26/01/2011

Memorandum van Verstandhouding tussen die US en die Drakensteinse Munisipaliteit

26/01/2011

Opening van die 2011 Worcesterse Landbouskou

25/01/2011

SciMathUS-verwelkoming 2011

25/01/2011

Verwelkoming van nuwelingstudente en ouers 2011

20/01/2011

'Afrika en die Millenniumontwikkelingsdoelwitte' (by Globale Armoede Beraad) (Slegs beskikbaar in Engels)

17/01/2011

2010

Datum

WISE-onderwysberaad, Doha, Katar (Slegs beskikbaar in Engels)

07/12/2010

Memorandum van verstandhouding tussen die US en Hessequa Munisipaliteit

05/12/2010

6de jaarlikse Wêreldvigsdag-galakonsert

01/12/2010

Hoër onderwys en volhoubare ontwikkeling - International Panel for Sustainable Resource Management (Slegs beskikbaar in Engels); (Slegs beskikbaar in Engels)

24/11/2010

'Die gety laat al die bote styg' - Rektorstoekennnings 2010

23/11/2010

Die stimulering van hoër onderwys in Afrika deur middel van samewerking, Afrika-EU-beraad (Slegs beskikbaar in Engels)

22/11/2010

Pedagogieë van hoop aan die US, SOL colloquium

19/11/2010

Durbanse bekenstelling van die HOOP Projek

13/11/2010

Ondertekening van die PANGeA MMoU

12/11/2010

'Akademiese samewerking in Afrika', Afrika-Universiteitedag (Slegs beskikbaar in Engels)

12/11/2010

Mededelings aan die Konvokasie van die US

11/11/2010

Klub vir SR-voorsitters van die US

11/11/2010

Inwyding van die HB Thom-katalogus in die JS Gericke-biblioteek

10/11/2010

Ontwikkelingsinisiatief vir Wetenskap-akademies in Afrika se 6de konferensie (Slegs beskikbaar in Engels)

09/11/2010

Amsterdamse bekendstelling van die HOOP Projek

30/10/2010

Londense bekendstelling van  die HOOP Projek

28/10/2010

Berlynse bekendstelling van die HOOP Projek

23/10/2010

US onderteken Berlyn-verklaring oor Oop Toegang tot Inligting ten opsigte van die Natuur- en Geesteswetenskappe

20/10/2010

‘Health and Health Care Under Apartheid’-uitstalling, Tygerberg-kampus

19/10/2010

Windhoekse bekendstelling van die HOOP Projek

16/10/2010

Bekroningsgeleentheid van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

13/10/2010

Port Elizabethse bekendstelling van die HOOP Projek

09/10/2010

Langdienstoekennings 2010

05/10/2010

US neem ontvangs van historiese SA vlag

27/09/2010

Spesiale Olimpiese Spele Suid Afrika: 2010 Nasionale Somerspele

08/09/2010

Conrad Theys: die Kaapse impressionis met die sagte hart - opening van uitstalling in Stellenbosch Kunsgalery

08/09/2010

"Welcome address: Southern Africa Telecommunication Networks and Applications Conference" (Slegs beskikbaar in Engels)

06/09/2010

Menslike ontwikkeling deur gemeenskapsinteraksie in die hoëronderwys, US-Gemeenskapsinteraksiesimposium 2010

02/09/2010

’n Ubuntu van tale: meertaligheid in die hoëronderwys  ̶  Afrikaanse Taalraad

28/08/2010

Eskom-Ekspo vir Jong Wetenskaplikes-kompetisie 2010

27/08/2010

Virtuele leerondersteuning aan 120 Wes-Kaapse skole

23/08/2010

Bekendstelling van die HOOP Projek aan alumni te Stellenbosch

21/08/2010

Gesprek oor ’n ‘pedagogie van hoop’, Tygerberg-kampus

18/08/2010

Afrikaans in die 21ste eeu – Mathews Phosa-lesing, Afrikaanse Taalmuseum en -monument

12/08/2010

Johannesburgse bekendstelling van die HOOP Projek

26/07/2010

Openbare bekendstelling van die Universiteit Stellenbosch se HOOP Projek

21/07/2010

Afrikaans en meertaligheid in die onderwys en samelewing (Kaapse Persklub)

23/06/2010

'n Kollegiale gesprek oor die 'Pedagogie van Hoop' aan die Universiteit Stellenbosch

01/06/2010

Afrikaberaad oor studentehuisvesting

30/05/2010

Kongres van Uitvoerende Hoofde, Vereniging van Statebondsuniversiteite

26/04/2010

'Building a Better Life for All' conference (Slegs beskikbaar in Engels)

20/04/2010

Human development through higher education community interaction – Talloires Network Bellagio Conference" (Slegs beskikbaar in Engels)

23 - 27/03/2010

Die stand van Afrikaans aan die Universiteit Stellenbosch - soos gepubliseer in Die Burger

20/03/2010

"Opening address by Prof H Russel Botman at the Winelands Conference on Public Leadership for Added Citizen Value" (Slegs beskikbaar in Engels)

17/03/2010

"Opening address by Prof H Russel Botman at the African Bioenergy Convention" (Slegs beskikbaar in Engels)

17/03/2010

Derde jaarlikse Eerstejaarsakademie Prestige-aand

11/03/2010

Paul Roos Gimnasium se jaarlikse gala-aand vir akademiese presteerders

04/03/2010

Dertiende jaarlikse Simposium van die Letterkunde Ondersteuningskomitee (LOK)

20/02/2010

Installering van die 14de Kanselier van die US, dr Johann Rupert

18/02/2010

Stellenbosch Biblioteek-simposium en Presidentsvergadering van die Internasionale Federasie van Biblioteekverenigings en -instellings (IFLA)

18/02/2010

2009

Datum

Artikel soos in Rapport verskyn

11/10/2009

"One-day Conference on Social Cohesion" (Slegs beskikbaar in Engels)

17/09/2009

"Forumartikel oor Onderrigtaalmodel" soos in Die Burger verskyn

23/05/2009

"Sustainable Development in Africa: The Role of Higher Education" (Slegs beskikbaar in Engels)

04/05/2009

2008

Datum

Toespraak tydens die eerste gradeplegtigheid vir Desember 2008

09/12/2008

Indiese aand ter viering van die vestiging van gemeenskaplike inisiatiewe met die Indiese regering en vooraanstaande Indiese entrepreneurs (Slegs beskikbaar in Engels)

28/08/2008

Inhuldiging van die Kanselier, dr Frederik Van Zyl Slabbert

01/08/2008

Bekroningsgeleentheid van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

20/06/2008

"The doors of learning and culture shall be opened" Perspektiewe oor die verandering van institusionele kultuur

30/05/2008

Stellenbosch Seboka oor Hoër Onderwys en Etiese Leierskap (Slegs beskikbaar in Engels)

23/04/2008

2007

"Stellenbosch Symposium on Evidence-to-Action in Disability" (SSEAD)(Slegs beskikbaar in Engels)

27/11/2007

Opening van die Wallenberg-navorsingsentrum by STIAS (Slegs beskikbaar in Engels)

15/11/2007

Konvokasievergadering

08/11/2007

Vise-kansellierstoekenning (Slegs beskikbaar in Engels)

02/08/2007

Ondertekening van 'n "Memorandum van Verstandhouding" met Stellenbosch Munisipaliteit

30/07/2007

Twintigjarige herdenking van die Dakar-samesprekings

11/07/2007

Inhuldigingstoespraak

11/04/2007

 

 

 

Terug na Universiteit Tuisblad