Human Resources
Welcome to Stellenbosch University

My experience with HR \ My ervaring met MHB: *

Select the option that most accurately describes your experience \ Kies die opsie wat u ervaring die akkuraatste beskryf

Provide more details \ Verskaf asb. meer besonderhede:

Please provide details of your experience or leave a suggestion on how we can improve our service. \ Verskaf asb. detail oor jou ondervinding of dalk 'n voorstel oor hoe ons, ons diens kan verbeter.

HR Contact Details \ MHB Kontakbesonderhede:


Can you provide details of the person in HR with whom you had contact? \ Kan u besonderhede verskaf van die persoon in MH met wie u kontak gehad het?

Your Name \ Jou Naam: *


Your Contact Number \ Jou Kontakbesonderhede: *


Are you a SU Employee \ Is u 'n US werknemer?


My enquiry is about \ My navraag is omtrent:


Choose one / Kies een
Attachments